Ceturtdiena, 2018. gada 22. marts
Teksta izmērs:

IEPIRKUMI 2018.GADĀ:

Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš
 

RPR/2018/1/SBR-1

 

„Ekspertu pakalpojumi jūras un piekrastes viedās specializācijas (blue growth) tematiskā plāna izstrādei Rīgas plānošanas reģionam”

Lēmums

Līgums

Paziņojums

2018.gada 16.februāris
RPR/2018/3/ADMIN “Semināru, publisko informatīvo pasākumu un konferenču organizēšanas tehniskais nodrošinājums Rīgas plānošanas  reģiona un tā īstenojamo projektu vajadzībām”

Nolikums
Paziņojums

2018.gada 7.marts
RPR/2018/2/NSB-Core

 

“Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskās vīzijas izstrāde”

Nolikums
Paziņojums

2018.gada 16.februāris
RPR/2018/1/SBR “Ekspertu pakalpojumi jūras un piekrastes viedās specializācijas (Blue Growth) tematiskā plāna izstrādei Rīgas plānošanas reģionam”

Nolikums
Lēmums par izbeigšanu
Paziņojums

2018.gada 15.janvāris

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM