Svētdiena, 2018. gada 18. februāris
Teksta izmērs:

IEPIRKUMI 2018.GADĀ:

 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs

 

Iepirkuma nosaukums

 

Iesniegšanas termiņš

 

RPR/2018/1/SBR

 

“Ekspertu pakalpojumi jūras un piekrastes viedās specializācijas (Blue Growth) tematiskā plāna izstrādei Rīgas plānošanas reģionam”

Nolikums
Lēmums par izbeigšanu
Paziņojums

 

2018.gada 15.janvāris

 

RPR/2018/2/NSB-Core

 

“Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskās vīzijas izstrāde”

Nolikums
Paziņojums

 

2018.gada 16.februāris

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM