Pirmdiena, 2018. gada 17. decembris
Teksta izmērs:
<ATGRIEZTIES

CULT IDENTITY Informācija par projekta ieviešanu

2012.gada JŪNIJS

5.jūnijs

  • Rīgas plānošans reģions kā projekta “Kulta identitāte”  vadošais partneris aicina  pašvaldību attīstības plānošanas speciālistus, kā arī zemes īpašniekus, kuru īpašumos atrodas dabas svētvietas vai citi aizsargājami dabas objekti, novadpētniekus, tūrisma speciālistus, gidus un citus interesentus uz partnera – Zemgales plānošanas reģiona – organizēto semināru ar pieredzes apmaiņu par seno svētvietu apsaimniekošanas un saglabāšanas jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā otrdien, 5. jūnijā plkst. 9:00 Kokneses novadā, viesnīcas „Orinoko” konferenču zālē.
    Vairāk informācijas par pasākumu lasiet Ziņu sadaļā.
  • 5.jūnijā paredzēta kārtējā projekta Uzraudzības grupas sēde, kuras laikā projekta partneri prezentēs veikumu laika periodā no 2011.gada semptembra līdz 2012.gada aprīlim, ieskaitot. Uzraudzības grupa, kuras sastāvā ir gan partneru institūciju vadītāji, gan arī pārstāvji no citām institūcijām, piemēram, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, uzrauga, vai projekts tiek ieviests atbilstoši

6.-7.jūnijs

Projekta partneri plāno iekšēju darba grupu, pilotmaršruta testēšanas pasākumu Zemgales un Kurzemes reģionos. Kā jau minēts, projekta ietvaros izstrādāti pilotmaršruti (katrā reģionā vismaz viens), taču, pirms to reklamēšanas un ieteikšanas tūristiem tika izlemts vispirms pārbaudīt tos pašiem “uz savas ādas”, iejūtoties potenciālā tūrista lomā. Vai maršruts saplānots pareizi? Vai laiks aprēķināts atbilstoši? Vai aprakstā pieminēts, ka līdzi jāņem gumijas zābaki? Vai izvēlētie objekti tiešām ir tik interesanti, lai cilvēki vēlētos uz tiem doties no tāluma? Tie ir jautājumi, uz kuriem centīsies rast atbildes maršrutu plānotāji un partneri pirms projekta publicitātes pasākumu uzsākšanas.

26.-27.jūnijs

Projekta partneri plāno iekšēju darba grupu, pilotmaršruta testēšanas pasākumu Zemgales un Kurzemes reģionos. Kā jau minēts, projekta ietvaros izstrādāti pilotmaršruti (katrā reģionā vismaz viens), taču, pirms to reklamēšanas un ieteikšanas tūristiem tika izlemts vispirms pārbaudīt tos pašiem “uz savas ādas”, iejūtoties potenciālā tūrista lomā. Vai maršruts saplānots pareizi? Vai laiks aprēķināts atbilstoši? Vai aprakstā pieminēts, ka līdzi jāņem gumijas zābaki? Vai izvēlētie objekti tiešām ir tik interesanti, lai cilvēki vēlētos uz tiem doties no tāluma? Tie ir jautājumi, uz kuriem centīsies rast atbildes maršrutu plānotāji un partneri pirms projekta publicitātes pasākumu uzsākšanas.

IEVIESTĀS AKTIVITĀTES

2012.gada MAIJS

  • Rīgas plānošanas reģions turpina E-muzeja izstrādi. Pašlaik jau ir izstrādāts portāla dizains un satura vadības sistēma; noris darbs pie datu bāzes pielāgošanas informācijas ievadei sistēmā, kā arī uzšakts darbs pie 3D modeļu iztrādes.

Rīgas plānošana sreģionā 3D modeļu izstrādei izvēlēti 4 objekti un tiem tiem pieguļošās teritorijas:
– Inčukalna Velnala,
– Lībiešu Upuralas,
– Peņķu Veselības avots un apkārtne,
– Buses pilskals ar tā pakājē esošajiem bedrīsakmeņiem, Baznīckalnu.
3D modeļu izstrādes galvenais mērķis ir radīt iespēju e-muzeja apmeklētājam ceļot uz objektiem virtuāli, lai tos apskatītu, neizejot no mājām, un varbūt radītu interesi apmeklēt klātienē.

  • Dažādojot vizuālo materiālu par svētvietām Rīgas reģionā, līdz ar pirmajām lapām tika uzņemtas aero-fotogrāfijas vietām, kuras vislabāk var redzēt un apjaust to skaistumu no putna lidojuma. Tādas tapušas gan Svētupei, gan Kandavas baznīckalnam, gan Vedmeru Jāņa kalnam Daugmalē, Kalnaābrantu Vilkaču priedei un daudziem citiem objektiem. Fotogrāfijas būs pieejamas pie attiecīgo objektu informācijas e-muzejā.
  • Maijs projekta ieviešanā allaž saistās ar organizatoriesiem jautājumiem, jo aprīlī noslēdzies kārtējais ieviešanas posms, tāpēc partneri aktīvi gatavo atskaites un kontrolē finansū plūsmas, kā arī plāno kārtējās aktivitātes, kuras jāveic kārtējā perioda ietvaros.
  • Maijā izsludināta cenu aptauja par informācijas koriģēšanu e-muzeja vajadzībām. Tiklīdz šis darbs būs paveikts, datu bāzes tiks tulkota uz angļu valodu, lai informācija būtu pieejama arī citie interesentiem ārvalstīs.

2012. gada MARTS – APRĪLIS

Projekta partneru attīstības plānošanas speciālisti izstrādā svētvietu apsaimniekošanas un attīstības stratēģiju, kas ietvers nacionālās likumdošanas analīzi, svētvietu situācijas un tūrisma potenciāla izvērtējumu, kā arī rekomendācijas katra objekta apsaimniekošanā. Sākumdaļa būs kopīga visām partnervalstīm, lai būtu iespējams novērot kopainu svētvietu kontekstā, savukārt rekomendāciju daļa piedāvās ļoti konkrētus, lokālus risinājumus vietu apsaimniekošanā un attīstībā. Stratēģija tiek izstrādāta, ņemot vērā tās potenciālo izmantotāju – svētvietu īpašnieku, tūrisma speciālistu, pašvaldību – ieteikumus un komentārus, kas tika noskaidroti vairākos semināros un diskusijās. Eksperti jau ir izstrādājuši stratēģijas pamatdaļu, darbs turpinās pie rekomendāciju izstrādes. Taču pilnībā stratēģiju tiek plānots pabeigt līdz 2012. gada aprīļa beigām, vēlāk tā būs pieejama tiešsaistes vidē ar iespēju ātri un ērti atrast nepieciešamo informāciju.
Cienījamais(-ā) ceļotāj(-a)! Projekta ietvaros tiek veikta potenciālo dabas svētvietu apmeklētāju aptauja, lai noskaidrotu apsvērumus par šī kultūras mantojuma daļas iesaisti tūrismā. Dati tiks izmantoti precīzākai tūrisma organizēšanai un plānošanai saistībā ar šīm vietām. Aptauja ir anonīma. Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu atvēlēto laiku anketas aizpildīšanai! Anketa ir pieejama ŠEIT.

27.aprīlī

Projekta rezultāti līdz šim, kā arī plānotās aktivitātes tika prezentētas Rīgas plānošanas reģiona novadu Attīstības speciālistu Konsultatīvās komisijas sēdē Salacgrīvā. Prezentācijā tika minēti objekti, kuriem piemīt augsts potenciāls tikt attīstītiem par tūrisma objektiem, tāpēc izvēlēti turpmākai attīstībai – 3D modeļu izstrādei, arerofotofrafēšanai, vidio uzņemšanai un / vai marķēšanai dabā – info stendu un ceļa norāžu zīmju izvgatavošanai un uzstādīšanai uz obkeltiem projekta ietvaros.
Ņemot vērā īpašumtiesības, kā arī perspektīvu pēc projekta ieviešanas beigām, pašvaldību speciālisti tika aicināti uz sadarbību un informācijas apmaiņu: ja projekts var piedāvāt plašu materiālu par objektiem turpmākai izmantošanai tūrisma informācijas centros, novadu attīstības plānošanai, no pašvaldības puses būtu svarīgi panākt izpratni par šo objektu turmāku apkopšanu un uzturēšanu.

2012. gada FEBRUĀRIS

28. februāris
Kuldīgas novada domes lielajā zālē norisinājās seminārs „Kurzemes senās dabas svētvietas – to saglabāšana un attīstības potenciāls”, kurā interesenti tika iepazīstināti ar apkopoto informāciju par senajām dabas svētvietām Kurzemē, kā arī ar tām saistītajām senču tradīcijām, tik sniegta informācija un organizēta diskusija par dabas svētvietu saglabāšanas un attīstības perspektīvām. Semināru apmeklēja gan tūrisma speciālisti un dabas svētvietu eksperti, gan daudzi citi interesenti, kas iesaistījās diskusijās par svētvietu saglabāšanu un popularizēšanu.
Pasākuma darba kārtība.
Semināra materiāli:
Andris Grīnbergs Senās dabas svētvietas Kurzemē
Ilze Zikmane Svētvietu saglabāšana Kurzemē
Artis Gustovskis Seno Kurzemes dabas svētvietu potenciālā izmantošana tūrismā 

27.februāris

Notika projekta darba grupas sanāksme Kurzemes plānošanas reģionā, Kuldīgas filiālē, kurā tika diskutēts par objektiem katrā reģionā, svētvietu pilotmaršrutiem, norādes zīmēm, 3D modeļu izveidi, kas nodrošinātu interesentiem apmeklēt atsevišķus objektus virtuāli.

 

2012. gada JANVĀRIS

Ir iznācis projekta informatīvā biļetena janvāra numurs, kurā atspoguļojas projekta aktualitātes. Seno svētvietu eksperts J. Urtāns dalās pārdomās par svētvietu situāciju Rīgas plānošanas reģionā, Zemgales plānošanas reģions lasītājus iepazīstina ar ekspedīciju norisi un to rezultātiem, Vidzemes plānošanas reģions informē par paveikto, bet Kurzemes reģions ļauj ieskatīties Ķoniņu brīvciema vēstījumā. Biļetena pēdējā lapā ir iespējams iepazīties ar projekta turpmāk plānotajām aktivitātēm un pasākumiem.

Numurs ir pieejams lejupielādei šeit.

27. janvāris

Vidzemes plānošanas reģions organizēja semināru “Dabas svētvietu tūrisma potenciāls Baltijas jūras reģionā “.
Kopš Rīgas, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes plānošanas reģioni  uzsākuši dalību projektā ar mērķi popularizēt svētvietas arī kā tūrisma galamērķi, publiskajā telpā aizvien biežāk parādās viedokļi par šādu vietu jūtīgumu un aizsardzību. Pēc vairākām diskusijām savā starpā, svētvietu zinātāji, reģionu pārstāvji un citi interesenti ir vienojušies par galvenajiem aspektiem svētvietu aizsardzībā un popularizēšanā.

Šā gada janvāra beigās norisinājās viens no projekta “Senās kulta vietas Baltijas jūras reģiona kopīgā identitāte” (“Kulta identitāte”) semināriem, kura laikā svētvietu eksperti, vēsturnieki un citi interesenti diskutēja par dabas svētvietu izmantošanu tūrismā, kā arī par to apsaimniekošanu. Uz semināru bija ieradušies pārstāvji no vairākām Latvijas pilsētām, kā arī viesi no Zviedrijas un Igaunijas. Šādas diskusijas reģionos notikušas jau agrāk, un, apkopojot visās diskusijās izteiktos viedokļus, parādījušies galvenie virzieni un aspekti, ko nozīmīgi ievērot svētvietu kontekstā.

Janvāra semināra diskusijās tika izzināts dažādu pušu viedoklis gan par svētvietu iesaisti tūrismā, gan par to apsaimniekošanu. Popularizējot svētvietas, potenciāliem apmeklētājiem ir nepieciešams sniegt daudzpusīgu informāciju par objektu, piedāvājot stāstījumu par vēsturi, tradīcijām, ticējumiem u.c., taču jāapzinās arī ap objektiem esošā infrastruktūra, kas nodrošina patīkamāku ceļojumu. Savukārt diskusija par svētvietu apsaimniekošanu rezultējās ar vairākiem ieteikumiem, kas būtu jāiekļauj apsaimniekošanas stratēgijā. Šie ieteikumi ir īpaši vērtīgi tāpēc, ka tie nāca no potenciālajiem stratēgijas izmantotājiem.

Lai iepazītos ar diskusiju kopsavilkumiem, kā arī semināra prezentācijām, klikšķiniet uz zemāk esošām saitēm.

Semināra materiāli:

M. Poikāne Par projektu

I. Grīnfelde Svētvietu apsekošanas rezultāti Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģionos  (angļu valodā);

K. Eriksson, I. Blenna Senās svētvietas Gavleborgas reģionā (angļu valodā);

A. Anniste, A. Kaasik Svētvietu pētniecība Igaunijā (angļu valodā);

A. Klepers Svētvietu iesaiste tūrismā (angļu valodā);

G. Pāvils Svētvietu iesaiste tūrismā – diskusijas kopsavilkums.

 

27. janvāris

Notika projekta vadības sanāksme Vidzemes plānošanas reģionā, kurā tika diskutēts par objektu profiliem, dalību tūrisma gada tirgos, suvenīru izstrādi un citiem organizatorisjiem jautājumiem.

 

2011. gada SEPTEMBRIS – DECEMBRIS

Visi projekta partneri īstenoja informācijas apkopošanu par atlasītajām svētvietām, aizpildot objektu profilus.

Projekta partneru attīstības plānošanas speciālisti izstrādāja svētvietu apsaimniekošanas stratēģijas pirmo daļu, kas paredz nacionālās likumdošanas analīzi.

2011. gada OKTOBRIS

Ir iznācis pirmais projekta informatīvais biļetens latviešu un angļu valodā, to iespējams lejulādēt šeit. Biļetenā Jūs varēsiet iepazīties ar ekspertu svētvietu situācijas un stāvokļa izvērtējumu Latvijā, Igaunijā un Zvedrijā, kā arī atrast informāciju par projektu, projekta partneriem, plānotajām un ieviestajām aktivitātēm un pasākumiem.

21. oktobris

Piektdien pkst. 15.00 Eduarda Smiļģa teātra muzejā notika grāmatas „Dabas svētvietas vai svētvietas dabā: identificēšana, atklāšana un klasificēšana. Turaida, 2009. gada maijs” prezentācija un seminārs par projekta “Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” ieviešanas aktualitātēm.

Pasākuma darba kārtība

 

2011. gada SEPTEMBRIS

30. septembris

Projekta uzraudzības komitejas un partneru sanāksme Gavles novada muzejā, Zviedrijā.

 

29. semptembris

Projekta partneris Gavleborgas novada muzejs organizēja ekskursiju uz arheoloģisko izrakumu vietām, kur projekta ieviešanas laikā tika atrastas senās svētvietas.

Norisinājās ekspertu sanāksme Gavles novada muzejā, Zviedrijā, kurā tika diskutēts par apsekotajiem objektiem partneru reģionos, kā arī stratēgijas izstrādi.

 

2011. gada JŪLIJS

26. jūlijs

KPR un RPR organizēja Latvijas partneru un ekspertu sānāksmi Kurzemes plānošanas reģiona telpās, kur eksperti prezentēja jau apsekotos objektus un pārrunāja ar to saistītas problēmas un iespējamos risinājumus.

Projekta aktualitātēm tagad var sekot arī sociālajot tīkos: facebook.com, twitter.com.

 

2011. gada JŪNIJS

RPR, VPR, ZPR, HMF un CMG izveidoja ekspertu grupu, kas strādā pie objektu atlases un novērtēšanas.

 

2011. gada MAIJS

27. maijs

Vadošais partneris Rīgas Plānošanas reģions organizēja otro darba sanāksmi, kas notika 27. maijā Igaunijā, Tartu pilsētas domes kultūras departamentā. Sanāksmē projektu partneru pārstāvji prezentēja ieviestās un plānotās aktivitātes 2. projekta ieviešanas perioda ietvaros (2011. gada maijs-augusts).

26. maijs

Igaunijas projekta partneris Hiite Maja Foundation 26. organizēja ekspertu grupas semināru un diskusiju. Pasākuma laikā tika apriesti kulta vietu aizsardzības jautājumi un metodoloģija, kas paredzēs, kādā veidā objekti tiks atlasīti un apsekoti.
Semināra prezentācijas angļu valodā ir pieejamas lejuplādei:
2011. gada MARTS – MAIJS

Projekta vadošais partneris Rīgas Plānošanas reģions izstrādāja projekta vizuālo identitāti – logo, infostendu, dokumentu paraugus, ko turpmāk varēs izmantot visi sadarbības partneri.

Zviedrijas projekta partneris Gavleborgas novada muzejs uzsāka ar arheoloģiskiem izrakumiem saistītas aktivitātes – tika izveidota ekspertu grupu, kas apzināja veicamos darbus un to teritoriālo aptvērumu.

Projekta vadošais partneris Rīgas Plānošanas reģions izstrādāja projekta komunikācijas plānu, kas nosaka iekšējās un ārējās komunikācijas aktivitātes starp sadarbības partneriem un projekta mērķauditoriju.

 

2011. gada FEBRUĀRIS

18. februāris

Rīgas Plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris 18.februārī organizēja Projekta Atklāšanas semināru, kas notika Rīgā, Kalēju 70, Avalon Hotel konferenču zālē. Seminārā piedalījās interesenti no dažādām projekta mērķgrupām, tai skaitā, tūrisma informācijas centru pārstāvji, nozares eksperti, valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, žurnālisti u.c. Pasākuma laikā semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar projektā aptverto tematiku un saistītajām problēmām. Papildus klātesošie tika iepazīstināti ar projekta partneriem, projekta mērķiem, uzdevumiem, paredzētajiem pasākumiem un sagaidāmajiem rezultātiem.
Semināra prezentācijas angļu valodā ir pieejamas lejuplādei:

L. Grīnberga Ancient Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea  Coast

S. Raikstiņa General Presentation on Programme

A. Anniste Sacred Natural Sites of Estonia

K. Eriksson Hog in Halsingland a Vikind Age Cult Place

J. Urtāns Natural Holy Places in Latvia

S. Ikauniece Human Vestiges in Nature: Experience and Discoveries in North Vidzeme

L. Šarķe – Fedjajeva Latvian project Partners: Riga, Kurzeme, Vidzeme,Zemgale Planning Regions

A. Klepers The Ancient Cult Sites for Common Identity of the Baltic Sea Coast – Cult Identity

17. februāris

Projekta vadošais partneris Rīgas plānošanas reģions organizēja pirmo projekta darba grupas sanāksmi, kas notika Rīgā, Rātslaukumā 1, Kamīna zālē. Sanāksmē projekta partneri tika iepazīstināti ar projekta projekta mērķiem, uzdevumiem, katra partnera atbildības jomu, finanšu plūsmas plānu, tiesiskajiem aspektiem projekta īstenošanas laikā un turpmākajām aktivitātēm rezultātu sasniegšanai paredzētajos termiņos.
© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!