Piektdiena, 2018. gada 17. augusts
Teksta izmērs:
<ATGRIEZTIES

APRILIS, 2018

Rīgas plānošanas reģions uzsāk projekta C – TRACK – 50 īstenošanu

Rīgas plānošanas reģions uzsācis Horizonts 2020 programmas projekta: “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (turpmāk projekta akronīms C -TRACK-50) īstenošanu.

Projekta vadošais partneris ir Atēnu Nacionālā tehniskā universitāte un projektā ir apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2021. gada 28. februārim.

Projekta mērķis ir mobilizēt un atbalstīt valsts pārvaldes iestādes, pārskatot un izstrādājot enerģētikas politikas prioritātes oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un iedrošināt pašvaldības rast finansējumu, izstrādāt un īstenot enerģijas un klimata plānus ar mērķi sasniegt neitrālas oglekļa emisijas līdz 2050. gadam.

Projektā galvenās plānotās aktivitātes saistītas ar Projekta partneru valstīs iesaistīto pašvaldību kapacitātes celšanu enerģētikas un klimata plānu 2050. gadam izstrādē un ieviešanā. Ieviešot Projekta aktivitātes, ir paredzēts:

  • Veicināt sadarbību vertikālā un horizontālā līmenī 11 ES valstīs, lai valsts pārvaldes iestādes kopīgi strādātu pie ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa ilgtspējīgas enerģijas un klimata politikas plānošanas, integrēšanas un īstenošanas;
  • Identificēt stratēģiskās politikas prioritātes nacionālā līmenī, veicināt daudzlīmeņu pārvaldību un sinerģijas rezultātā īstenotu aktivitātes energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā;
  • Paaugstināt kapacitātes līmeni vietējā un reģionālā līmenī, integrēt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas plānošanu, lai varētu sasniegt 2050. gada mērķus;
  • Izstrādāt vismaz 116 ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plānus 2050. gadam vietējā un reģionālajā līmenī, lai samazinātu enerģijas patēriņu un nodrošinātos pret klimata pārmaiņām;
  • Izstrādāt vismaz 105 finansējuma priekšlikumus ilgtspējīgu enerģētikas un klimata pasākumu/projektu īstenošanai;
  • Mērķtiecīgi sekmēt oglekļa neitralitātes idejas izplatību starp vismaz 50 000 ieinteresētajām pusēm Eiropas reģionos (vairāk kā 12 000 pašvaldības un enerģētikas aģentūras tiks uzrunātas caur ICLEI un FEDARENE tīklu);
  • Atbalstīt ES politikas virzienus un iniciatīvas, piemēram, Pilsētas mēru pakts enerģētikas un klimata jomā, mācoties un izplatot informāciju par labās prakses piemēriem.

Rīgas plānošanas reģions kā Projekta partneris veiks Projektā paredzēto pasākumu organizēšanu un koordināciju Latvijā, tehniski atbalstīs politikas plānošanas dokumentu izstrādi 10 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām un sniegs atbalstu dokumentu sagatavošanai 10 Projekta iesniegumu sagatavošanai, kā arī veiks Projekta rezultātu izplatīšanu un pārnešanu uz citiem reģioniem.

Projekta nozīmīgākie ieguvumi Latvijai saistīti ar reģiona un pašvaldību plānošanas speciālistu kompetences stiprināšanu attiecībā uz enerģētikas un klimata politikas plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu. Projekts paredz jaunu plānu izstrādi, kā arī aktuālo uzlabošanu, integrējot tajos oglekļa neitralitātes sasniegšanas līdz 2050. gadam mērķi, kā arī tehniskās palīdzības nodrošināšanu, sagatavojot projektu iesniegumus finanšu līdzekļu piesaistei dažādu iniciatīvu īstenošanā. Starpnozaru ekspertu sadarbības rezultātā tiks veikta ieteikumu izstrāde nacionālo prioritāšu definēšanai oglekļa neitralitātes līdz 2050. gadam sasniegšanai.

Laika posmā no 2018.gada 11. līdz 12. aprīlim C –TRACK – 50 projekta partneri tikās projekta uzsākšanas sanāksmē Funšalā, Portugālē, lai apspriestu projekta ieviešanas gaitu.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, aija.zucika@rpr.gov.lv tālr.+371 28307589

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!