Trešdiena, 2018. gada 21. novembris
Teksta izmērs:
<ATGRIEZTIES

Programmas aktualizētās sadaļas
(apstiprināts RPR Attīstības padomē 2012.gad janvārī):

RPR AP lēmums 
Lēmuma pielikumi   

Programmas gala versija:

PROGRAMMAS ĪSĀ VERSIJA 

PROGRAMMAS GALA VERSIJA – viss teksts 
1. pielikums – Ekonomiskā pamatojuma tabulas 
2. pielikums – Sociālo pakalpojumu piedāvājums un pieprasījums personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma 
3. pielikums – SD apmācību vajadzības 
4. pielikums – Sociālo pakalpojumu sniedzēju apmācību vajadzības 
5. pielikums – Visu pakalpojumu apkopojums 
6. pielikums – Fokusgrupu rezultāti – no ieslodzījuma atbrīvotas personas 
7. pielikums – Pakalpojumu apraksti 
8. pielikums – Rezultāti pa pašvaldībām (AKTUALIZĒTS) 
9. pielikums – Finansējums pa pašvaldībām 
10. pielikums – Paskaidrojums aprēķiniem 
10.1. pielikums – Kopienas centrs  
10.2. pielikums – Nometnes  
10.3. pielikums – Auklītes  
10.4. pielikums – Atkarību profilakses centrs  
10.5. pielikums – Mobilā brigāde  
10.6. pielikums – Higiēnas centrs  
10.7. pielikums – Atbalsta grupas  
10.8. pielikums – Patversme  
10.9. pielikums – Dienas centrs un Aprūpes centrs  
10.10. pielikums – Aprūpe mājās  
10.11. pielikums – Īslaicīgās uzturēšanās mītne  
10.12. pielikums – Dienas nodarbinātības centri, Specializētās darbnīcas  
10.13. pielikums – Specializētais transports  
10.14. pielikums – Pusceļa māja  
10.15. pielikums – Komūna  
10.16. pielikums – Grupu dzīvoklis  
10.17. pielikums – Krīzes centrs  
10.18. pielikums – Drošības poga  
10.19. pielikums – Krīzes, uzticības telefons  
10.20. pielikums – Rehabilitācijas centrs  
10.21. pielikums – Pavadonis – asistents  

Esošo sociālo pakalpojumu izpēte un sociālo pakalpojumu saņēmēju vajadzību izpēte:

Pētījuma pilns teksts

 

14.05.2010. Konferences “Sociālo pakalpojumu attīstība Rīgas plānošanas reģionā” prezentācijas:

Konfrences darba kārtība 
ES struktūrfondi sociālās iekļaušanas jomā 
Elita Milča, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktore;
RPR sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde 2010 – 2016 gadam  
Agnese Bīdermane, Projekta vadītāja;
Sociālo pakalpojumu programmas modeļi un jaunie sociālie pakalpojumi 
Mārtiņš Moors, Programmas izstrādes vadības grupas vadītājs
Sociālo pakalpojumu attīstības sociālekonomiskie aspekti Rīgas reģionā  
Inga Vilka, Ekonomikas eksperte, Publiskās pārvaldes konsultācijas;
Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas ieviešanas uzraudzība 
Jānis Miezeris, Rīgas plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs;
Alternatīvo sociālo pakalpojumu saistība ar valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem  
Laima Grobiņa – Programmas izstrādes darba grupas veselības aprūpes speciālists;
Development of social Services for Alternative Care & Rehabilitation Services  
Dr. Mark E. Rodgers, ASV Dominikānas Universitātes dekāns.

 

Sabiedrisko apspriešanu materiāli:

Prezentācija ar visu novadu / pilsētu sociālo pakalpojumu plānošanas modeļiem 

Sabiedriskās apspriešanas anketa 

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!