Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

Projekta vadības pilnveide RPR III

Rīgas plānošanas reģiona mācību seminārs „Eiropas Savienības politikas dokumenti, to skaidrojumi un īstenošana vietējā līmenī”

  1. gada 26. martā, Siguldas novada domē notika pēdējais no pieciem mācību semināriem, ko organizēja Rīgas plānošanas reģions projekta „Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III”. Reģiona attīstības speciālistiem šajā seminārā tika dota iespēja uzklausīt Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas Zandas Kalniņas – Lukaševicas un Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultanta Ģirta Ostrovska lekciju par Eiropas Savienības politikas dokumentiem.

Dalībniekus savās mājīgajās telpās uzņēma Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, kurš prezentēja arī savu novadu un laipni aicināja doties uz Siguldu arī kā tūristiem.

Rīgas plānošanas reģions izsaka pateicību Eiropas Sociālajam fondam un Sabiedrības integrācijas fondam par iespēju realizēt šāda veida projektu un veicinātu mūsu reģiona darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības jautājumos.

Semināra prezentācijas:

ES planosanas dokumenti un to koordinacija Latvija

Eiropas Savienības attīstības prioritātes

ES reģionālie plānošanas dokumenti: Baltijas jūras stratēģija

Informāciju sagatavoja:
Dace Priedīte
Projekta koordinatore
Tālr.: +37128388875
E-pasts: dace.priedite@rpr.gov.lv

 

Rīgas plānošanas reģiona mācību seminārs „Eiropas Savienības finansējums 2014.-2020. gadā – iespējas, prioritātes, politikas”

  1. gada 20. martā, Salaspils kultūras namā Rīgava notika jau ceturtais Rīgas plānošanas reģiona organizētais seminārs projekta „Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III” ietvaros.

Šis līdz šim bija visplašāk apmeklētais seminārs no šī projekta semināru sērijas. Protams, ikvienam no dalībniekiem bija interesanti klausīties savas jomas profesionāļu viedokli par nākamo periodu Eiropas Savienības līdzekļu apguvē. Seminārā uzstājās lektores no valsts pārvaldes institūcijām – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece Dace Grūberte un Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra vietniece Ilze Aleksandroviča. Dalībnieki šo semināru atzina kā ļoti vērtīgu, jo tika gūta lielāka skaidrība par to, kas sagaida pašvaldības turpmākajos gados, kā arī bija iespēja uzklausīt profesionāļu viedokli un ieteikumus par finansējuma plānošanu nākamajā finansēšanas periodā. Tāpat tika veidota diskusija, kuras laikā ikvienam tika dota iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

Semināra prezentācijas:

ES struktūrfondu un kohēzijas fonda regulu priekšlikumi 2014.-2020.gada periodam

Integrētās teritoriālās investīcijas ES fondu finansējumam 2014 – 2020.

Satiksmes ministrijas priekšlikumi ES struktūrfondiem un Kohēzijas fondu atbalstam transporta un elektrisko sakaru jomās un transporta attīstības politika

Informāciju sagatavoja:
Dace Priedīte
Projekta koordinatore
Tālr.: +37128388875
E-pasts: dace.priedite@rpr.gov.lv

 

Rīgas plānošanas reģiona mācību seminārs „Finansējuma piesaiste no Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības un Eiropas Kopienas programmām”

  1. gada 7.-8. janvārī, Inbox ledus hallē Piņķos notika Rīgas plānošanas reģiona organizētais mācību seminārs „Finansējuma piesaiste no Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības un Eiropas Kopienas programmām”, kuru vadīja eksperte Irīna Kulitāne.

Šajās divās dienās dalībnieki uzzināja par programmām, ko piedāvā realizēt Eiropas Komisija (7. Ietvara programma, programma „Eiropa pilsoņiem” u.c.). Dalībnieku atsaucība bija ļoti liela un tie ar interesi uzklausīja ekspertes stāstījumu, kā arī piedalījās praktiskajā darbā, kurā mēģināja uzrakstīt paši savu projekta pieteikumu. Beidzoties darbīgajām semināra dienām tika secināts, ka ir svarīgi piedalīties projektos, kuriem ir ne tikai taustāms ieguvums (ēku siltināšana, ceļu būve), bet arī veikt pētījumus vai ieguldīt līdzekļus izglītībā, kas mums ikvienam sniegs iespēju kļūt par profesionāļiem savā jomā un palīdzēs loģiskāk pārvaldīt Eiropas Savienības finansējumu. Ikviens no novadu profesionāļiem, saņemot sertifikātu, apņēmības pilns solījās aktīvi piedalīties turpmākajā projektu realizācijā arī ar šāda veida projektiem.

Semināra prezentācija: Eiropas kopienas programmas un citi finansējuma avoti

Informāciju sagatavoja:
Dace Priedīte
Projekta koordinatore
Tālr.: +37128388875
E-pasts: dace.priedite@rpr.gov.lv

 

Veiksmīgi noslēdzies seminārs par klasteru veidošanu un darbību

  1. gada 26. oktobrī Ogrē noslēdzās trīs dienu seminārs, kurā piedalījās Rīgas plānošanas reģiona novadu speciālisti un speciālisti no Rīgas plānošanas reģiona. Semināru vadīja pasaulē plaši pazīstamais eksperts no Jaunzēlandes – Ifor Ffowcs – Williams.

Dalībniekiem bija iespēja uzzināt klasteru veidošanas un darbības teorētiskos un praktiskos aspektus, kā arī tikties ar speciālistiem no klasteriem Latvijā. Andris Klepers, kurš pārstāvēja Tūrisma klasteri un Andris Spūlis, kurš pārstāvēja Latvijas loģistikas klasteri, stāstīja par klasteru izveides iespējām Latvijā, kā arī to darbības specifiku.

Atsauksmes par semināru bija ļoti labas un ik viens dalībnieks, kas to apmeklēja izteica vislabākās atsauksmes, jo trīs dienas seminārā netika aizvadītas veltīgi un katram dalībniekam deva milzīgu pieredzes bagāžu.

Semināra prezentācijas:

Cluster Development: The What?& The Why?

Cluster Development: The How

Cluster & small business growth

Mobilising for Cluster Development

The Cluster Manager

Informāciju sagatavoja:
Dace Priedīte
Projekta koordinatore
Tālr.: +37128388875
E-pasts: dace.priedite@rpr.gov.lv

 

Notiek pirmais no Rīgas plānošanas reģiona rīkotajiem semināriem projekta ietvaros.

  1. gada 30 augustā notika Rīgas plānošanas reģiona rīkotais seminārs „Sadarbības mehānismi un metodes inovācijas sekmēšanai Rīgas plānošanas reģionā”. Šis bija pirmais seminārs, kas tika rīkots projekta „Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā” ietvaros. Semināram tika piesaistīti profesionāļi no Latvijas Tehnoloģiskā centra – doktore Gundega Lapiņa un Ints Vīksna, kas seminārā stāstīja par dažādām ar inovāciju saistītām tēmām, kā, piemēram, inovācijas politiku pašvaldībās un uzņēmumos, inovācijas atbalsta struktūru pakalpojumiem, kā arī bija sagatavojuši radošās domāšanas praktisko darbu, kura gaitā pašiem semināra dalībniekiem tika dota iespēja ģenerēt savas idejas par inovatīvu pašvaldību un uzņēmumu darbu.

Semināra prezentācijas:

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informāciju sagatavoja:
Dace Priedīte
Projekta koordinatore
Tālr.: +37128388875
E-pasts: dace.priedite@rpr.gov.lv

Tikšanās ar ekspertu klasteru jomā no Jaunzēlandes

  1. gada 18. jūnijā Rīgas pilsētas domē notika Rīgas plānošanas reģiona organizēta tikšanās ar pasaulē plaši pazīstamu ekspertu klasteru jomā – Ifor Ffowcs – Williams no Jaunzēlandes. Tikšanās laikā tika izskatīti jautājumi par klasteru veidošanas tendencēm pasaulē, par reģionālo klasteru aktualitāti un iespējām Latvijas reģionos, kā arī tika izvirzītas prioritārās tēmas semināram, kas notiks šī gada oktobrī.
    Ifor Ffowcs – Williams ir eksperts, kas ar saviem semināriem ir pabijis vairāk kā 35 pasaules valstīs un apmācījis ap 3000 dalībnieku, 1997. g. dibinājis pats savu uzņēmumu „Cluster Navigators Ltd”, kas pasaulē plašāk zināms kā – vadošā organizācija, kas koncentrējas uz vietējās ekonomikas veicināšanu, galveno fokusu pievēršot klasteru izveidei.

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

ŠEITapskatāma tikšanās prezentācija.

Informāciju sagatavoja:
Dace Priedīte
Projekta koordinatore
Tālr.: +37128388875
E-pasts: dace.priedite@rpr.gov.lv

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!