Svētdiena, 2018. gada 18. novembris
Teksta izmērs:
Ar Eiropas Sociālā fonda turpinās sociālo pakalpojumu attīstīšana reģionos
27.06.2012
Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde (turpmāk – Sadarbības iestāde) informē, ka 2012.gada 2.ceturksnī Eiropas Sociālā fonda atbalsts piešķirts vēl četru projektu īstenošanai, kas veicinās sociālo pakalpojumu attīstīšanu reģionos.
Noslēdzies projektu iesniegumu par sociālo pakalpojumu īstenošanu vērtēšanas I posms
13.10.2011
2011.gada 11.oktobrī ir noslēdzies projektu iesniegumu vērtēšanas pirmais posms 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā uzsaukumā. NVA publicējusi provizoriskos rezultātus.
Noslēgusies otrā atklātā projektu iesniegumu atlase sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos
20.07.2011
Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) ir saņemti 198 projektu iesniegumi Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) atbalstītās aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā. Projektos plānots attīstīt un ieviest sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas pietuvināti ģimenes videi.
NVA izsludina atklātu projektu konkursu sociālo pakalpojumu īstenošanai
02.06.2011
Lai Latvijā attīstītu cilvēka dzīvesvietai pietuvinātus sociālos pakalpojumus, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina pašvaldības, pašvaldību institūcijas, valsts pārvaldes iestādes, sabiedriskās organizācijas un uzņēmumus no šī gada 1.jūnija līdz 11.jūlija plkst. 14.00 iesniegt projektus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu saņemšanai. Apstiprināto projektu īstenotājiem nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs ESF atbalsts.
RPR organizē seminārus “Sociālo pakalpojumu attīstība RPR – sagatavošanās 2.projektu uzsaukumam”
01.04.2011
Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Labklājības ministriju organizē informatīvos seminārus reģiona pašvaldībām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem par projekta pieteikumu sagatavošanu un ESF finansējuma saņemšanas nosacījumiem apakšaktivitātes 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros.
Parakstīti līgumi par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšanai Rīgas plānošanas reģionā
29.03.2011
Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde ir noslēgusi līgumus ar 18 projektu īstenotājiem, kas ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) atbalstu attīstīs sociālos pakalpojumus Rīgas plānošanas reģionā.
NVA publicē provizorisko apakšaktivitātes 1.4.1.2.4. provizorisko laika grafiku
02.03.2011
Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departaments savā mājas lapā publicējis provizorisko laika grafiku 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.uzsaukuma projektu iesniegumu atlasei un vērtēšanai. Laika grafiks ir saskaņots arī ar Atbildīgo iestādi (LM).
Tuvojas ESF finansējuma 2.uzsaukums
16.02.2010
Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtajai informācijai, ESF finansējuma 2. uzsaukums plānots 2011. gada aprīlī.
Skaidri ESF aktivitātes Sociālo pakalpojumu attīstība reģionos 2.kārtas 1.uzsaukuma rezutāti
21.12.2010
Ir noslēdzies 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas 1. uzsaukuma projektu konkurss. Noskaidroti projekti, kuri saņēmuši ESF finansējumu alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšanai Rīgas plānošanas reģionā.
Izsludināts aktivitātes 2.kārtas pirmais projektu konkurss
05.09.2010
2010.gada 3.augustā Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā.
Izstrādāta Programmas gala versija
30.06.2010
Programmas izstrādes darba un vadības grupa izstrādājusi Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. – 2016. gadam. Atšķirībā no iepriekšējās – 3. versijas, Programmā ir iestrādāta ekonomiskā pamatojuma sadaļa, pakalpojumu izveides finanšu aprēķinu sadaļa, kā arī ņemti vērā ieteikumi un priekšlikumi no ekspertiem, kas izvērtēja izstrādāto programmu.
Izstrādāta Programmas 3. redakcija
25.05.2010
Programmas izstrādes Vadības un Darba grupas ir izstrādājušas Programmas 3. redakciju. Programmas izstrādē izvērtēti un ņemti vērā speciālistu un mērķa grupu pārstāvju ieteikumi un priekšlikumi. Lūdzam iepazīties ar programmas 3. redakciju un sniegt savus komentārus par nepieciešamajām izmaiņām.
Veiksmīgi notikusi konference “Sociālo pakalpojumu attīstība Rīgas plānošanas reģionā”
14.05.2010
14.05.2010. Jūrmalā, viesnīcā “Lielupe” veiksmīgi aizvadīta konference “Sociālo pakalpojumu attīstība Rīgas plānošanas reģionā”. Konferences mērķis bija iepazīstināt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību deputātus un sociālā darba speciālistus ar Sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Rīgas plānošanas reģionā 2010. – 2016. gadam 2.redakciju, programmas izstrādes un ieviešanas ietvaru, kā arī darba grupās radīt priekšlikumus Programmas tālākajā izstrādei.
Izstrādāti Sociālo pakalpojumu attīstības modeļi pašvaldībās
05.05.2010
Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2016. gadam izstrādes ietvaros izstrādāti sociālo pakalpojumu attīstības modeļi katrai no 30 reģiona pašvaldībām. Modeļu izstrādē par pamatu ņemti iepriekšējās izpētes, speciālistu darba sanāksmju – fokusgrupu, kā arī sabiedrisko apspriešanu rezultāti.
Novados norisināsies Programmas Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
22.03.2010
No 22.03.2010. līdz 09.04.2010. Rīgas plānošanas reģionā notiks septiņas Sociālo pakalpojumu attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās tiks prezentēti un apspriešanai izlikti dažādi sociālo pakalpojumu plānošanas modeļi Rīgas plānošanas reģionā.
Speciālistu darba sanāksme – fokusgrupas
01.03.2010
Lai izvērtētu dažādu sociālās izstumtības riskam pakļauto mērķa grupu problēmas un vajadzības, kā arī izvirzītu to iespējamos risinājumus, š.g. februāra mēnesī projekta ietvaros norisinājās Sociālo pakalpojumu speciālistu darba sanāksmes -fokusgrupas Rīgas plānošanas reģiona novados un pilsētās.
Izveidota projekta uzraudzības komiteja
14.01.2010
Projekta uzraudzības komiteja ir reģiona politiķu pārstāvēta komiteja, kuras uzdevums ir pārraudzīt projekta ieviešanu un Programmas izstrādi, lai tā atbilstu reģiona novadu un pilsētu iedzīvotāju vajadzībām.
© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!