Saturday, 2018. gada 17. novembris
Teksta izmērs:

Notiks pirmā “Rīcības plāna Rīgas metropoles areāla attīstībai” koordinācijas grupas sanāksme

26 Apr, 2018

Rīgas plānošanas reģions “Rīcības plāna Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādes ietvaros organizē pirmo Koordinācijas grupas sanāksmi. Sanāksme norisināsies 8.maijā, plkst. 14.00-16.00, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas telpās Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 18, 3.stāvā.

Galvenās tēmas:

– Rīcības plāna izstrādes pieeja un procesa turpmākā virzība;

– Rīgas metropoles areāla teritoriālais aptvērums;

– Būtiskākie risināmie jautājumi – tematiskais ietvars.

Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē pieejami materiāli Rīcības plāna izstrādei:

http://rpr.gov.lv/darbibas-jomas/attistibas-planosana/rigas-metropole/

Rīgas plānošanas reģions pēc savas iniciatīvas izstrādā tematisko plānu “Rīgas metropoles areāla rīcības plāns”, kas būs nozīmīgs palīginstruments reģiona attīstības un izaugsmes tālākā plānošanā. Šis plāns papildinās un aktualizēs divus jau esošos dokumentus – “RPR ilgtspējas attīstības stratēģija 2030” un “RPR attīstības programma 2014 – 2020”.

Plāna izstrādes mērķis ir panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu Rīgas pilsētas, apkārtējo pašvaldību, valsts un iedzīvotāju dažādās intereses, vienlaikus starp metropoles attīstības dalībniekiem veidojot kvalitatīvu dialogu. Plāna uzdevums ir veidot vienotu sapratni par Rīgas metropoles areālu un attīstības vajadzībām, izstrādes procesā iesaistīt nozīmīgākos attīstības ‘dalībniekus’, identificēt Rīgas metropoles areāla izaugsmes prioritāros risinājumus, noteikt laika ietvaram un finanšu instrumentiem atbilstošas rīcības, radīt vajadzībām atbilstošu un vidējā termiņā īstenojamu plānu.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!