Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
Teksta izmērs:

RĪCĪBAS PLĀNS RĪGAS METROPOLES AREĀLA ATTĪSTĪBAI

Rīgas plānošanas reģions ir uzsācis tematiskā plāna “Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādi. Plāna izstrādes mērķis ir panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu valsts, Rīgas pilsētas, Rīgas metropoles areālā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju intereses. Plāns kalpos par pamatu sarunām starp metropoles pašvaldībām, valdību un ministrijām par nepieciešamā finansējuma piesaisti gan esošajā Eiropas Savienības fondu plānošana periodā, gan gatavojoties nākošā plānošanas perioda investīciju sadalei. Netiešais mērķis, kas vienlaicīgi būtu arī ļoti būtisks ieguvums ir kvalitatīva dialoga veidošana metropoles attīstības dalībnieku starpā plāna izstrādes un īstenošanas procesā.

Rīgas metropoles areāla plāna izstrādes pamatojums

16.03.2018. Lēmums Nr.6 “Par RPR tematiskā plāna “Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādes uzsākšanu”

Darba uzdevums “Rīcības plāna Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādei 

Kā to nosaka nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas dokumenti, Rīgas metropoles areālā galvenie stratēģiski risināmie jautājumi ir saistīti ar Rīgas metropoles starptautiskās konkurētspējas veicināšanu. Šī mērķa sasniegšanai būtiska ir areāla iekšienē notiekošo procesu sakārtošana, ietverot tādus būtiskākos jautājumus kā apdzīvojuma struktūra, transports un mobilitāte, reģiona konkurētspēja un uzņēmējdarbības infrastruktūras koordinēta izveide un popularizēšana, publiskie pakalpojumi (izglītība, veselība, kultūra u.c.) un dabas vides stāvoklis. Plānā jāietver gan ilgtermiņā nozīmīgi Rīgas metropoles areāla stratēģiskie attīstības jautājumi, gan vajadzības nākošā plānošanas periodā pēc 2020.gada, kā arī īstermiņa rīcības jeb tūlītējie soļi būtiskāko jautājumu risināšanai.

ESPON pasākums “Peer-learning workshop: Supporting the establishment of Riga Metropolitan Area Action Plan” 13.-14.jūnijā, Jūrmalā

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!