Trešdiena, 2018. gada 21. novembris
Teksta izmērs:
<ATGRIEZTIES

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMU SAŅEMŠANA
projektu pieteikumiem aktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2. kārta” ietvaros

Atbilstoši 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 292 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu” viens no pievienojamajiem dokumentiem projekta pieteikumam ir plānošanas reģiona atzinums par projekta ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā.

Lai saņemtu Rīgas plānošanas reģiona atzinumu, lūdzam iesniegt projekta ieviesēja atbildīgās amatpersonas parakstītu dokumentāciju:

 1. Jāiesniedz projekta koncepcija, kas ietver šādu informāciju par projektu:
1.1. projekta ieviesējs; - projekta nosaukums;
1.2. projekta partneri (ja plānots iesniegt projektu partnerībā);
1.3. projekta ieviesēja kontaktpersona un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts);
1.4. projekta ieviešanas teritorija (pašvaldība(s));
1.5. projekta mērķis(i);
1.6. projekta mērķa grupa(s), tās konkrēts apjoms (Ja projekts tiek īstenots vairākās pašvaldībās, norādīt skaitu par katru pašvaldībā atsevišķi);
1.7. pakalpojumi, kurus projekta ietvaros plānots attīstīt, norādot plānoto klientu skaitu (Programmas 7.pielikums). Ja projekts tiks īstenots vairākās pašvaldībās, norādīt par katru pašvaldību atsevišķi. Norādīt pakalpojuma numuru un nosaukumu atbilstoši Programmas 7.pielikumam;
1.8. projekta ietvaros plānoto aktivitāšu apraksts;
1.9. projekta plānotie rezultāti (konkrēti, izmērāmi, skaitliskās vienībās, ja projekts tiks īstenots vairākās pašvaldībās, norādīt par katru pašvaldību atsevišķi).
1.10. projekta ieviešanas laiks; - projekta kopējās izmaksas;

2. Pamatojums projekta pieteikuma atbilstībai Programmai
2.1. Aizpildāmo tabulu lejuplādēt ŠEIT. Lai aizpildītu tabulu, nepieciešams iepazīties ar:
a) atbilstība pakalpojumu plānošanas modelim pašvaldībā(s) (programmas īsā versija);
b) atbilstība Programmas rezultatīvajiem rādītājiem pašvaldībā(s) (8.pielikums);

3. Projekta budžets
3.1. Pēc iespējas detalizēts projekta budžets brīvā formā.

Dokumentācija sagatavojama brīvā formā, ievērojot visus augstākminētos punktus.

Dokumentāciju lūdzam sūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi uz adresi:
Rīgas plānošanas reģions
Z.A.Meierovica bulvāris 18,
Rīga, LV-1050

RPR atzinums tiks sniegts 5 darba dienu laikā no Informācijas vai tās papildinājumu iesniegšanas brīža.

Papilduis informācijai:
Reinis Freimanis
Rīgas plānošanas reģiona
Projektu koordinators
Tālr.: 7559818, Mob.: 29495227
E-pasts: reinis.freimanis@rpr.gov.lv

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!