Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:
<ATGRIEZTIES

13.08.2015. Saulkrastos notika Rīgas plānošanas reģiona organizēts seminārs „Deinstitucionalizācijas Rīgas plānošanas reģionā – plānošana un uzsākšana”.

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija””
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
Galvenās semināra tēmas:
Deinstitucionalizācijas (DI) projekta aktivitātes, sasniedzamie rezultāti un sadarbības partneri
Agnese Bīdermane, Rīgas plānošanas reģiona DI projekta vadītāja
DI plānotais process ārpusģimenes aprūpes jomā
Baiba Stankēviča, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte
Pašvaldību darbs ar ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem DI projektā
Dace Blaževiča, „Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” eksperte
DI personām ar garīga rakstura traucējumiem
Māris Grāvis, „Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” eksperts
Seminārā piedalījās 56 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību un sadarbības partneru pārstāvji.
© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!