Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
Teksta izmērs:

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS UZRAUDZĪBA

RPR attīstības uzraudzības mērķis ir nodrošināt informatīvo un analītisko pamatu reģiona plānošanas dokumentu ieviešanai un plānošanas nepārtrauktības nodrošināšanai.

Reģiona attīstības uzraudzības uzdevumi:

  • regulāri un sistemātiski vākt, apkopot un analizēt kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par demogrāfisko, sociālo, ekonomisko situāciju un attīstības tendencēm reģiona teritorijās;
  • identificēt pozitīvas/negatīvas pārmaiņas un to cēloņus sociālajā, ekonomiskajā un telpiskajā situācijā reģionā un atsevišķās tā pašvaldību teritorijās;
  • regulāri un sistemātiski izvērtēt reģiona plānošanas dokumentu ieviešanas gaitu un rezultātus;
  • nodrošināt šīs informācijas publisku pieejamību, lai sekmētu vienotu un vispusīgu informētību par reģiona attīstību.

RPR Attīstības uzraudzības aktivitātes tiek īstenotas jau kopš 2008.gada, tiek izstrādāti tematiski Pētījumi un Uzraudzības ziņojumi, kas jau kļuvusi par sistemātisku reģiona attīstības uzraudzības formu.

Reģiona attīstības uzraudzības ietvaros tiek apkopoti arī pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas pieejami sadaļā Plānošanas dokumenti.

Rīgas plānošanas reģions izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Sadaļā Nosacījumi un atzinumi  sniegta informācija par plānošanas reģiona sagatavotajiem nosacījumiem un atzinumiem sākot ar 2009.gada 1.janvāri.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!