Trešdiena, 2018. gada 21. novembris
Teksta izmērs:

IEDZĪVOTĀJI

Būtiskākais reģiona attīstības resurss ir tā iedzīvotāji. Rīgas plānošanas reģions koncentrē 47 % no Latvijas iedzīvotājiem, un, kā tāds, tas ir lielākais Baltijas valstīs ar vairāk kā 1,2 miljoniem iedzīvotāju. Rīgas lielums un ekonomiski dominējošā loma tieši un pastarpināti ir ietekmējusi un ietekmē citu pakārtotu apdzīvojuma centru attīstību, iedzīvotāju izvietojumu, to kustību, saimnieciski funkcionālās mijiedarbības plašā tās apkārtnē. Tieši pēdējās desmitgadēs lielās un vislielākās apdzīvotās vietas straujāk veidojušās Rīgas apkaimē. Ap Rīgu ir izveidojies pilsētas ietekmes areāls – Pierīga. Rīga, Jūrmala un Pierīga veido reģiona kodolu ar visaugstāko iedzīvotāju, ražošanas un pakalpojumu un arī attīstības problēmu koncentrāciju.
Darba iespējas Reģiona centrā rada magnētam līdzīgu efektu iedzīvotāju piesaistei, kas ir galvenais iedzīvotāju skaita pieauguma nodrošinātājs Rīgā un tās apkārtnē. To papildina izteiktas ikdienas iedzīvotāju svārstveida darba migrācijas veidojot Rīgas aglomerāciju, kas sniedzas pat ārpus Rīgas plānošanas reģiona robežām.

Rīgas reģions ir vienīgais Latvijā, kurā pārstāvēts viss valstī sastopamo apdzīvoto vietu spektrs. Te visvairāk izpaužas telpiskie kontrasti – reģiona apdzīvoto vietu funkcionālā loma, apbūves veids un piedāvātās dzīves vides kvalitāte mainās ļoti plašā diapazonā. Rīgas reģiona pilsētu tīklu veido 20 pilsētas, kurās dzīvo 85% no visiem reģiona iedzīvotājiem. Katra pilsēta veido ap sevi noteiktu tieces areālu. Lielākajās pilsētās un to tuvumā iedzīvotājiem ir labākas un daudzveidīgākas iespējas izglītoties, izvēlēties darbu, veidot karjeru un pavadīt brīvo laiku.

Jūrmalas pilsēta ir tradicionāls vasaras kūrorts, kuru ietekmē Rīgas ekonomisko zonu attīstība. Tukumam, Limbažiem un Ogrei ir reģiona vietējo centru loma. Jūrmala un Sigulda ir populāri tūrisma centri. Sigulda attīstās par nacionālas un starptautiskas nozīmes sporta un tūrisma centru. Salacgrīva un Skultes osta ir vēsturiskas zvejniecības un kokmateriālu eksporta ostas.

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības sadalījumā pēc iedzīvotāju skaita. Valsts Iedzīvotāju reģistra dati.

Vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums ir tieši Pierīgas lauku pašvaldībās, samazinājums – reģiona nomalēs, palielinot ievērojamās teritoriālās atšķirības. Reģionā vērojams izteikts iedzīvotāju novecošanas process, kas rada palielinātu sociālo slodzi. Rīgā ir raksturīgs vismazākais jauno cilvēku īpatsvars, kas atstās negatīvu ietekmi uz darba resursiem jau tuvākajā nākotnē. Iedzīvotāju salīdzinoši augstā izglītotība, augstskolu, pētniecības iestāžu un zinātnes centru koncentrācija, reģiona apdzīvojuma struktūra, daudznacionāls iedzīvotāju sastāvs ir vērtējami kā svarīgi reģiona attīstības resursi.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!