Saturday, 2018. gada 24. marts
Teksta izmērs:

TERITORIJA

Rīgas plānošanas reģiona teritoriju veido divas republikas nozīmes pilsētas – Rīga un Jūrmala, kā arī 28 novadi.

Rīgas Plānošanas reģiona interaktīvā karte

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM