Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

RPR aicina pašvaldības pieteikties ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plānu 2030. gadam izstrādei

10 Sep, 2018

Atklāts uzaicinājums

Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu pašvaldība darbotos jaunā līmenī un nodrošinātu neitrālu oglekļa emisiju 2050. gadā?

C-Track 50 mērķis ir mobilizēt un atbalstīt vietējās un reģionālās iestādes integrētu rīcības plānu veidošanā, finansēšanā un īstenošanā ilgtspējīgas enerģijas un klimata politikas jomā, cenšoties līdz 2050. gadam panākt noturību pret klimata pārmaiņām un neitrālu oglekļa emisiju.

Kāds būs Jūsu ieguvums no C-TRACK 50?

Vairākas pašvaldības saņems atbalstu ilgtermiņa enerģijas un klimata politikas plānu izstrādāšanai un īstenošanai. Atbalstītajām pašvaldībām piedāvās:

  • Iespēju piedalīties kapacitātes paaugstināšanai veltītos pasākumos, kas īpaši domāti vietējām pašvaldībām, lai veicinātu ilgtspējīgas enerģijas un klimata politikas plānošanu.
  • Tehnisko atbalstu ilgtermiņa enerģijas un klimata politikas rīcības plānu izstrādāšanā.
  • Atbalstu finansēšanas priekšlikumu izstrādē, lai finansētu ar energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem saistītus pasākumus, izmantojot pieejamos finanšu instrumentus (piemēram, ERAF, ESKO/energoefektivitātes sertifikātu, ELENA, JESICA un EEZ dotācijas).
  • Iespēju mācīties no ES un starptautiskā līmeņa labākās prakses.
  • Instrumentus, metodes un zināšanas neitrālu oglekļa emisiju nodrošināšanai ilgtermiņā.

Kas Jums jāapņemas?

  • Piedalīties divos vienu dienu ilgos pasākumos, ko organizēs Rīgas plānošanas reģions.
  • Segt ceļošanas/izmitināšanas izdevumus, kas saistīti ar jūsu dalību iepriekšminētajos pasākumos.
  • Izstrādāt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2030./ 2050. gadam, saņemot pastāvīgu C-Track 50 partnera atbalstu un sekojot tā metodiskajiem norādījumiem; un/vai[1]
  • Noslēgt vienošanos ar Rīgas plānošanas reģionu par sadarbību C – Track – 50 projekta ietvaros izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu un apņemoties to apstiprināt pašvaldības domes sēdē, kā arī iesniegt Pilsētu mēru paktu biroja iniciatīvai.
  • Izstrādāt projektu dokumentāciju un finansēšanas priekšlikumu izraudzītai darbībai/projektam ar C-Track 50 partnera atbalstu.

Kā Jūs varat izteikt interesi par C-TRACK atbalsta saņemšanu?

Ieinteresētās vietējās iestādes var izteikt interesi, aizpildot klāt pievienoto anketu un nosūtot to atpakaļ, adresētu C – TRACK – 50 uz e-pastu aija.zucika@rpr.gov.lv līdz 2018. gada 28. septembrim. Pēc tam katrā projekta dalībvalstī atlasīs desmit pašvaldības, īstenojot skaidri noteiktu un pārredzamu procedūru un ņemot vērā vērtēšanas kritēriju kopumu, par kuru vienojusies C-Track  50 projekta grupa.

Atruna. Šajā dokumentā norādīta autoru rīcībā esošā informācija un viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Nedz EASME, nedz Eiropas Savienības institūcijas un struktūras nav atbildīgas par tajā iekļauto informāciju.

[1] atkarībā no anketā norādītajām vajadzībām

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!