Svētdiena, 2018. gada 18. novembris
Teksta izmērs:

Rīgas plānošanas reģions veidos tematiskās darba grupas reģiona interešu pārstāvībai valsts līmenī

13 Dec, 2017

Rīgas plānošanas reģions (RPR) Reģiona Attīstības padome nolēma izveidot tematiskās darba grupas reģiona interešu plašākai pārstāvībai valsts līmenī. Kā pirmās tematiskās grupas tiek veidotas sabiedriskā transporta, izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta jomā, bet nākotnē to skaits varētu palielināties, ņemot vērā aktuālos jautājumus valstī un ministriju dienaskārtību.

Daiga Jurēvica, Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības padomes priekšsēdētāja un Carnikavas novada domes priekšsēdētāja: “Šobrīd aktuālie jautājumi tiek risināti Rīgas plānošanas reģiona (RPR) administratīvajā līmenī, izsakot eksperta vērtējumu un priekšlikumus. Tomēr daudzos jautājumos ir nepieciešams politisks ilgtermiņa skatījums, ko var vislabāk sniegt reģiona politiķi – pašvaldību vadītāji un to vietnieki. Tāpēc pieņēmām lēmumu veidot tematiskās grupas, kuras jau atbildīgo ministriju, valdības un Saeimas līmenī aktualizēs viedokli par reģionam nozīmīgiem jautājumiem. Šis ir svarīgs solis, lai reģiona intereses tālāk tiktu virzītas jau politiskā līmenī.”

Sabiedriskā transporta jautājumu darba grupu vadīs Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Par Uzņēmējdarbības atbalsta darba grupas vadītāju izvirzīts Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Savukārt par Izglītības jautājumu darba grupas vadītāju – Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe.

Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs: “Sabiedriskā transporta plānošanu valstī šobrīd veic Valsts Autotransporta direkcija. Pašvaldības iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanā un sabiedriskā transporta plānošanā nepiedalās. Vienīgais izņēmums ir republikas nozīmes pilsētās, kurām likums deleģē sabiedriskā transporta plānošanas funkciju un kurām arī pieder sabiedriskā transporta uzņēmumi, bet plānošana notiek tikai pilsētas administrativajās robežās, minimāli aptverot akaimes ap lielajām pilsētām. Katra pašvaldība vislabāk zinās tās iedzīvotāju vajadzības, novada transporta problēmas un arī redzējumu, kā to vislabāk risināt. Darba grupas viens no uzdevumiem ir panākt, lai daudz aktīvāk jau plānošanas procesā tiktu ņemts vērā mūsu redzējums un viedoklis par reģionam un katrai pašvaldībai svarīgiem jautājumiem.”

Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs: “Uzņēmējdarbība ir svarīgs reģiona un katras pašvaldības mugurkauls, kas nodrošina darbavietas, izaugsmi un arī ienākumus. Diemžēl daudzi jautājumi un problēmas, ar ko tie ikdienā saskaras, ir saistīti ar valsts politiku, kuru varam ietekmēt, apvienojot mūsu viedokli un kapacitāti vienā – reģiona viedoklī un iestājoties par efektīvākajiem risinājumiem valsts līmenī.”

Savukārt Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe uzsver, ka šobrīd izglītības jomā no valsts puses uzsākta ļoti vērienīga reforma, kas skar visas pašvaldības. Lai tā rezultētos kvalitatīvā rezultātā, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai valsts intereses, bet arī pašvaldību pieredzi un ekspertīzi.

Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības padomes sēdē, kura notika 8. decembrī, tika lemts par tematisko grupu izveidi, kas ļautu pilnvērtīgi iedziļināties un izstrādāt priekšlikumus par svarīgiem reģiona attīstībai jautājumiem.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!