Pirmdiena, 2018. gada 17. decembris
Teksta izmērs:

Rīgas plānošanas reģions piedalās pieredzes apmaiņas braucienā par kopienu enerģijas projektu attīstību

26 Mar, 2018

Rīgas plānošanas reģions kā projekta partneris piedalās Interreg VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekta R059 “Co2mmunity” (Kopienu atjaunojamās enerģētikas projektu kopradīšana un kopfinansēšana / Co2mmunity: Co-producing and co-financing renewable community energy projects) īstenošanā. Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības kapacitāti un zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, lai nodrošinātu sabiedrības rīcībspēju enerģētiskās drošības, ilgtspējas un konkurētspējas nodrošināšanā. Co2mmunity veicina atjaunojamās enerģijas izmantošanu Baltijas jūras reģionā, uzlabojot apstākļus atjaunojamās enerģijas izmantošanai ar kopienu enerģijas modeļu palīdzību.

Projektā paredzēto aktivitāšu ietvaros Rīgas plānošanas reģiona speciālisti kopā ar projekta asociētā partnera – Mārupes novada domes – un citu partneru organizāciju pārstāvjiem laikā no 2018. gada 13.marta līdz 16.martam atradās komandējumā Dānijā un Vācijā, kur piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā par kopienu enerģijas projektu attīstību Dienviddānijas un Ziemeļvācijas reģionos. Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēja un vadīja projekta Dānijas un  Vācijas partneri –  Midelfartas pašvaldība / Municipality of Middelfart, Ķīles universitāte / Kiel University un Heinriha – Bēla institūts Šlēsvigā – Holšteinā / Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein.

Vizīte aizsākās ar tikšanos Midelfartas pašvaldībā, kuras padomes priekšsēdētājs iepazīstināja ar sabiedrības iesaisti un vietējo kopienu darbu Midelfartā. Vēlāk projekta komanda apmeklēja Fēnsas (Føns) ciematu, kas ir mazākais kopienu enerģijas projekts Dānijā, lai praksē iepazītos ar vietējās kopienas izveidotu koka šķeldas apkures sistēmu, tās izveides un darbības principiem. Kā nākamā tika apmeklēta Brenderupas (Brenderup) apkaime, kur projekta komanda iepazinās ar teritorijas sagatavošanas darbiem vienotas siltumsūkņu apgādes sistēmas – tīkla izveidē neliela ciemata nodrošināšanā ar enerģiju.

Turpinājumā delegācija devās uz Koldingas (Kolding) pilsētu, kur vietējā izstāžu zālē “Wasteland”, iepazinās ar dažādu produktu izmantošanas iespējām otrreizējā pārstrādē un aprites ekonomikas koncepcijas īstenošanas piemēriem. Vēlāk projekta komanda viesojās Sendeborgas (Søndeborg) pilsētā, kura ir  izvirzījusi mērķi līdz 2029.gadam sasniegt neitrālus CO2 rādītājus, veicinot tā saukto “zaļo” vai videi draudzīgo darbavietu izveidošanu un stingri pieturoties ilgtspējīgas attīstības principiem. Pašvaldības aģentūras “ProjectZero” vadītājs iepazīstināja ar pašvaldības īstenotajiem pasākumiem un iedzīvotāju iesaisti ambiciozā oglekļa dioksīda izmešu plāna ieviešanas gaitā.

15.martā pieredzes apmaiņas brauciens tupinājās Vācijā. Vispirms projekta partneri ieradās Šprākebjūlas (Sprakebüll) ciematā, lai iepazītos ar biogāzes izmantošanu apdzīvotās vietas apkures sistēmas izveidē un darbībā, kā arī elektroautomobiļu koplietošanu vietējās kopienas ikdienā. Turpinājumā apmeklējām uzņēmumu Nordgröön, kurš darbojas kā atjaunojamās enerģijas tirgus brokeris.

Vizītes noslēgumā delegācija iepazinās ar uzņēmuma “GP-Joule”, kurš izstrādā risinājumus ūdeņraža izmantošanai transporta un citās jomās, darbību un apmeklēja reģionālo atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes  produktu un pakalpojumu izstādi  “New Energy Husum” Husumas pilsētā, kur tikās ar vairāku atjaunojamās enerģijas ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā iesaistītu uzņēmumu pārstāvjiem, bet pēcpusdienā projekta partneru delegācijas atgriezās mājās.

Projekta Co2mmunity pieejas pamatā ir atjaunojamās enerģijas sadarbības partnerības (abreviatūra – RENCOP), kuras ierosina un atbalsta kopienu enerģijas projektus, izveide un darbības principu ieviešana. Projekta ietvaros arī Rīgas plānošanas reģionā (Mārupes novadā) tiks izveidota viena RENCOP partnerība. Šīs partnerības pārrobežu sadarbība un pieredzes apmaiņa palīdzēs panākt, ka tie reģioni, kuros atjaunojamās enerģijas īpatsvars ir zemāks, spēs ātrāk samazināt plaisu starp attīstītākajiem reģioniem, kā arī palielinās vietējo, reģionālo un makroreģionālo kapacitāti kopienu enerģijas projektu īstenošanā. Daļēji projekta aktivitātes sekmē arī uzņēmējdarbības attīstību. Projekta mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti atbilst plānošanas reģioniem deleģētajiem uzdevumiem Reģionālās attīstības likumā un Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam. „Co2mmunity” īstenošana paredzēta līdz 2020.gada oktobrim.

Detalizēta informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Rīgas plānošanas reģiona Reģionālās attīstības koordinācijas nodaļā. Projekta koordinators Rīgas plānošanas reģionā – Ilgvars Francis, e-pasts: Ilgvars.francis@rpr.gov.lv, tālrunis 29229690.

 

 

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!