Pirmdiena, 2018. gada 17. decembris
Teksta izmērs:

Rīgas plānošanas reģions īsteno Eiropas Savienības finansētu projektu

09 Dec, 2011

2011.gada septembrī Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) parakstīja līgumu ar Sabiedrības Integrācijas Fondu par projekta, “ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II” ( Vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051/43) īstenošanu  no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kuru administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, ietvaros. Projekta vispārējais mērķis ir panākt Rīgas plānošanas reģiona un pašvaldību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešie mērķi – izveidot ērtu pieejamu un interesēm atbilstošu informatīvo vidi par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma iespējām; pilnveidot Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību kultūras darbinieku zināšanas un prasmes darbā ar informāciju tehnoloģijām un ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu izstrādē, finanšu plānošanā un ieviešanā.

 

Projekta mērķa grupa ir Rīgas plānošanas reģions un Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošās pašvaldības.

 

Projekta ietvaros tiks īstenotas secīgas aktivitātes noteikta mērķa sasniegšanai:

Ø Interaktīva elektroniska bukleta par ES fondu iespējām dizaina izstrāde;

Ø Pieredzes apmaiņas brauciens;

Ø Interaktīva elektroniska bukleta par ES fondu iespējām izstrāde;

Ø Apmācības par interaktīvo elektronisko bukletu iespējām;

Ø Pētījums par radošo industriju nozares stāvokli Rīgas plānošanas reģionā;

Ø Mācību seminārs projektu metodes pielietošanā.

 

Projekta kopējais budžets ir 22286,58 LVL un projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

 

Ņemot vērā, ka atsevišķās projekta aktivitātēs ir ierobežots cilvēku skaits, aicinām Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošās pašvaldību pārstāvjus savlaicīgi sazināties ar projekta vadītāju Daci Grīnbergu, e-pasts: dace.grinberga@rpr.gov.lv par iespēju iesaistīties projekta aktivitātēs.

 

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Dace Grīnberga

Šī publikācija ir sagatavota projekta„ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II” (Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051/43) ietvaros.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šī publikācija ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu atbild Rīgas plānošanas reģions un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!