Saturday, 2018. gada 17. novembris
Teksta izmērs:

Rīgas plānošanas reģions ar Rīgas metropoles areālu izvēlēts kā ESPON pētījumu viens no partneriem

08 Nov, 2018

Rīgas plānošanas reģions, pārstāvot Rīgas metropoles areālu, ir izvēlēts par vienu no sadarbības partneriem ESPON tematiskajā pētījumā “Ekonomiskā izaugsme”, kas sniegs savu redzējumu teritoriālās attīstības politikas virzienu izstrādei Eiropā. Rīgas plānošanas reģions tajā piedalīsies kopā ar tādām Eiropas metropolēm kā Vīne (Austrija), Berlīne (Vācija), Oslo (Norvēģija), Štutgarte (Vācija), Turīna (Itālija) un Varšava (Polija).

Rūdolfs Cimdiņš, Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs: “Dalība šajā projektā ir augsts mūsu reģiona potenciāla novērtējums, jo līdzdarbosimies ar tradīcijām daudz bagātākām un ekonomiski attīstītākām metropolēm. Vienlaikus dalība būs vērtīgs ieguvums arī mums, turpinot darbu pie Rīgas metropoles areāla attīstības plāna izstrādes un reģiona ekonomiskā potenciāla veicināšanas.”

No 7. – 8.novembrim Berlīnē notiek izpētē iesaistīto pilsētu un reģionu pārstāvju pirmā tikšanās, lai vienotos par būtiskākajiem izpētes jautājumiem un pētījuma norises gaitu.

ESPON jeb Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls tika izveidots 2002. gadā, un tas ir nozīmīgs veidojums teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas jomā eiropas kontekstā. Tā galvenais mērķis ir veikt teritoriālās attīstības analīzi un scenāriju izstrādi, kā arī atklāt reģionu teritoriālo kapitālu un potenciālu visas Eiropas konkurētspējas stiprināšanai.

Rīgas plānošanas reģions šajā pētījumā piedalīsies ar Rīgas metropoles areālu, kas pēc iedzīvotāju skaita ir otrs lielākais Baltijas jūras reģionā. Šajā areālā koncentrējas 1,1 miljons jeb aptuveni 60 % Latvijas iedzīvotāju un 2/3 Latvijas ekonomiskās vērtības jeb IKP. Tas Rīgas metropoles areālam piešķir visas Latvijas ekonomikas, izglītības, zinātnes, tūrisma, sporta un kultūras dzīves dzinējspēka statusu. Rīgas metropoles areāls stiprina Rīgas kā globāli orientētas Baltijas metropoles lomu un veicina konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Piedalīšanās šajā prestižajā projektā kopā ar citām Eiropas kontekstā nozīmīgām metropolēm palīdzēs Rīgas plānošanas reģionam izstrādāt Rīgas metropoles areāla rīcības plānu, kas būs nozīmīgs palīginstruments reģiona attīstības un izaugsmes tālākā plānošanā, kā arī papildinās un aktualizēs divus jau esošos dokumentus – “RPR ilgtspējas attīstības stratēģija 2030” un “RPR attīstības programma 2014 – 2020”.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!