Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

Reģiona Deinstitucionalizācijas plānu skata Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

26 Jūl, 2018

Šonedēļ notikušajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē izskatīts Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020. gadam, ko izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”.

Padome nolēma plānu tālāk virzīt saskaņošanai rakstiskā procedūrā, to izdarot līdz 10. septembrim. Jāmin, ka pirms plāna iesniegšanas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē tas tika saskaņots ar visām deinstitucionalizācijas projektā iesaistītajām reģiona pašvaldībām.

Gunta Anča, “SUSTENTO” valdes priekšsēdētāja savā uzrunā padomes locekļiem uzsvēra, ka šis plāns ir unikāls, jo no visiem pieciem plānošanas reģioniem tikai Rīgas reģiona deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja nevalstiska organizācija, kas pati pārstāv cilvēkus ar invaliditāti un tādā veidā vislabāk izprot to problēmas un vajadzības. Viņa aicināja padomes locekļus ņemt vērā, ka šis plāns ir izstrādāts mērķgrupas cilvēkiem – cilvēkiem, ar kuriem viņi ikdienā sarunājas. Organizācijas vadītāja norādīja, ka viņu komandā darbojās cilvēki, kas vienlaikus bija gan jomas profesionāļi, gan arī praktiķi. Nobeigumā viņa uzsvēra, ka ikviena padomes locekļa ieteikums ir svarīgs un tas ir svarīgs, lai īstenotu šo plānu dzīvē.

Jāmin, ka “SUSTENTO” apvieno 48 dažādas ar invaliditāti saistītas organizācijas, aizstāvot nacionālā un starptautiskā līmenī vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti intereses.

Viens no galvenajiem plāna izstrādātājiem ir nevalstiskās organizācijas “Rūpju bērns” vadītājs Māris Grāvis, kas padomes locekļiem uzsvēra, ka šis plāns ir veidots ciešā sadarbībā ar pašvaldībām. Viņš norādīja, ka, pirms pieņemt galīgo lēmumu par viena vai otra jauna pakalpojuma izveidi, pašvaldību pārstāvji tika dzīvē iepazīstināti ar tiem un kā tie darbojas. Tā rezultātā bija pašvaldības, kas mainījušas savus plānus. Viņš uzsvēra, ka deinstitucionalizācijas pāns ir svarīgs reģionālais pakalpojumu pārklājums, ko var īstenot tikai pašvaldībām vienai ar otru sadarbojoties.

Plāns ir nepieciešams, lai deinstitucionalizācijas projektā iesaistītās pašvaldības varētu pēc tā pieņemšanas ar ERAF atbalstu īstenot infrastruktūras projektus, uzlabojot dzīves kvalitāti gan bērniem invalīdiem, gan arī personām ar garīga rakstura traucējumiem.

“SUSTENTO” izstrādātais plāns lielā mērā ir balstīts uz deinstitucionalizācijas projekta pirmā posma rezultātiem, kad tika veikta sociālajos dienestos pieteikušos iedzīvotāju ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuāla izvērtēšana. Kopumā reģionā tika izstrādāti 490 individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs),  398 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā arī 641 personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Šis bija svarīgs posms, jo, balstoties uz tā rezultātiem, pašvaldības lēma par konkrētu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu savā teritorijā, tādā veidā sekmējot daudz lielāku šo personu patstāvīgumu un sekmīgāku iedzīvošanos sabiedrībā kopumā.

Rīgas plānošanas reģions īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!