Otrdiena, 2018. gada 20. februāris
Teksta izmērs:

Smart Blue Regions

          

 

Projekta nosaukums:

Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā

 

Programma:

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/baltijas_juras_regiona_transnacionalas_sadarbibas_programma/?doc=18277

 

Prioritāte:

Inovācijas spējas

 

Specifiskais mērķis:

1.2. Viedā specializācija: veicināt izaugsmes iespējas, pamatojoties uz inovācijas nozares pārstāvju augošajām spējām izmantot viedās specializācijas pieeju

 

Īstenošanas laiks:

01.03.2016. – 28.02.2019.

 

Kopējais budžets:

1 836 045 EUR

 

Galvenās aktivitāte:

1.       Rīcībspējas attīstīšana RIS3 (viedās specializācijas stratēģijas) ieviešanai

1.1.    Vairāku līmeņu shēmas RIS3 ieviešanai reģionālajā līmenī izstrāde

1.2.    Transnacionālais dialogs funkcionālai RIS3 ieviešanai

1.3.    Monitoringa un pārbaudes sistēma piekrastes ekonomikas izaugsmes novērtēšanai, monitoringam un salīdzināšanai

2.       Jūras un piekrastes resursu izmantošana ekonomikas izaugsmei pasākumu iekļaušana RIS3 ieviešanā

2.1.    Jūras un piekrastes resursu izmantošanas iespēju identificēšana transnacionālā līmenī efektīvai RIS3 ieviešanai

2.2.    Reģionālo inovācijas jomas dalībnieku iesaistes stratēģijas izstrāde jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanā

2.3.    Jaunu piekrastes ekonomikas izaugsmes politikas pasākumu atlase, pielāgošana un izmēģināšana

3.       Makro-reģionālās sinerģijas identificēšana un starpvalstu sadarbības uzsākšana

3.1.    Pētījuma izstrāde Baltijas jūras reģionam, identificējot sadarbības iespējas jūras un piekrastes resursu izmantošanai ekonomikas izaugsmei

3.2.    Identificēto starpvalstu sadarbības iespēju precizēšana

3.3.    Dzīvotspējīgu  starpvalstu projektu definēšana jūras un piekrastes resursu izmantošanai RIS3 ieviešanā

 

Aktivitātes koncentrējas trīs tematiskajos virzienos:

1.       Jūras tehnoloģijas un iekārtas

2.       Dzīves zinātnes un jūras dziednieciskie resursi

3.       Enerģija (jūras resursi enerģētikai)

 

Partneri:

Vācija

·         Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministrija (Vadošais partneris)

Somija

·         Somijas Dienvidrietumu Padome

Igaunija

·         Ida-Viru pašvaldība

Polija

·         Jūras institūts Gdaņskā

·         Asociācija „Pomorskie in the European Union”

Zviedrija

·         Skåne reģions

Latvija

·         Rīgas plānošanas reģions

·         Hidroekoloģijas institūts

 

Mērķa grupas:

·         Reģionālās iestādes, kuras ir iesaistītas RIS3 ieviešanā

·         Inovāciju atbalsta tīkli un klasteri, kuri specializējas uz jūras un piekrastes resursu izmantošanu ekonomikas izaugsmei

·         Uzņēmēju asociācijas un individuāli komersanti/MVU, kuri strādā pie inovācijām jūras un piekrastes resursu izmantošanai ekonomikas izaugsmei

·         Akadēmiskās un pētniecības iestādes

 

Galvenie ieguvumi:

·         Palielināta reģionu rīcībspēja piekrastes resursu izmantošanai RIS3 ieviešanā

·         Sniegta palīdzība projektā iesaistītajiem reģioniem optimizēt to specifiskos piekrastes resursu izmantošanas pasākumus RIS3 ieviešanai, pārņemot labās prakses no citiem reģioniem

·         Uzlabota izpratne par makro-reģionālo sinerģiju un transnacionālo sadarbību

 

Kontaktinformācija:

Mārcis Zicmanis

Projekta koordinators

Tālr.: +371 67559823

e-pasts: marcis.zicmanis@rpr.gov.lv

 

Mājas lapa:

www.smartblueregions.eu

 

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM