Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

Smart Blue Regions

REZULTĀTI       RESULTS

Projekta nosaukums:

Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā (Smart Blue Regions)

Programma:

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/baltijas_juras_regiona_transnacionalas_sadarbibas_programma/?doc=18277

Projektu īsteno programmas 1. Prioritātē “Inovācijas spējas”; Specifiskais mērķa: 1.2. “Viedā specializācija: veicināt izaugsmes iespējas, pamatojoties uz inovācijas nozares pārstāvju augošajām spējām izmantot viedās specializācijas pieeju” ietvaros.

Projekta mērķis:

Sekmēt ekonomikas izaugsmi reģionos, izmantojot piekrastes/jūras resursus (blue growth), ko veicinātu uzlabota BJR reģionu rīcībspēja, ieviešot piekrastes/jūras viedās specializācijas stratēģijas.

Īstenošanas laiks: 01.03.2016 – 28.02.2019.

Kopējais budžets: 1 836 045 EUR

Galvenās aktivitātes:

 1. Aktivitāšu kopa “RIS3 ieviešanas spēju stiprināšana”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
  • Jūras un piekrastes viedās specializācijas stratēģiju vadības un ieviešanas funkcionālā analīze partnerreģionos;
  • Starpvalstu pieredzes apmaiņa par veiksmīgiem piemēriem jūras un piekrastes viedās specializācijas vadībā un ieviešanā– partneru sanāksmes, dalība starpvalstu semināros, tikšanās ar citiem partneriem ārpus partnerības;
  • Jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanas novērtēšanas indikatoru sistēmas izstrāde un pārbaude.
 2. Aktivitāšu kopa “Jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanas pasākumu integrēšana RIS3 ieviešanā”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
 • Starpvalstu analīze: jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumi partnerreģionos (labās prakses piemēri);
 • Reģionālo inovācijas jomas dalībnieku iesaistes stratēģijas izstrāde jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanā;
 • Jaunu jūras un piekrastes viedās specializācijas rīcības politiku (pasākumu) izvēle, uzlabošana un izmēģināšana partnerreģionos.
 1. Aktivitāšu kopa “Starpreģionu sadarbības uzsākšana jūras un piekrastes viedas specializācijas ieviešanā”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
 • Starpvalstu analīze par reģionu sadarbības potenciālu: RIS3 stratēģiju analīze BJR, iesaistīto pušu, resursu un jūras un piekrastes viedās specializācijas attīstības jomu kartēšana partnerreģionos;
 • Starpvalstu sadarbības spēju attīstīšana: jūras un piekrastes viedās specializācijas jomu noteikšana sadarbībai, starpvalstu semināri un tikšanās ar iesaistītām un ieinteresētajām pusēm sadarbības veicināšanai;
 • Starpvalstu projektu attīstīšana jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanai partnerreģionos.

Aktivitātes tiek īstenotas trīs tematiskajos virzienos:

 1. Jūras tehnoloģijas un iekārtas
 2. Dzīves zinātnes un jūras dziednieciskie resursi
 3. Enerģija (jūras resursi enerģētikai)

Partneri:

Projektā iesaistīti partneri no BJR piekrastes reģioniem: Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministrija (Vācija, Vadošais partneris), Somijas Dienvidrietumu Padome (Somija), Ida-Viru pašvaldība (Igaunija), Jūras institūts un Asociācija „Pomorskie in the European Union” (Polija), Skåne reģions (Zviedrija) Rīgas plānošanas reģions un Hidroekoloģijas institūts (Latvija).

Mērķa grupas:

 • Baltijas jūras piekrastes reģionu institūcijas un speciālisti, kas ir iesaistīti RIS3 izstrādē un ieviešanā;
 • Inovāciju atbalsta tīkli un klāsteri, kuri specializējas jūras un piekrastes resursu izmantošanā ekonomikas izaugsmei;
 • Uzņēmēju asociācijas un individuālie komersanti/MVU, kuri strādā pie inovācijām jūras un piekrastes resursu izmantošanai ekonomikas izaugsmei;
 • Augstākās izglītības un pētniecības iestādes

Galvenie ieguvumi:

 • Palielināta reģionu rīcībspēja piekrastes resursu izmantošanai RIS3 ieviešanā;
 • Sniegta palīdzība projektā iesaistītajiem reģioniem optimizēt to specifiskos piekrastes resursu izmantošanas pasākumus RIS3 ieviešanai, pārņemot labās prakses no citiem reģioniem;
 • Uzlabota izpratne par makro-reģionālo sinerģiju un transnacionālo sadarbību

Kontaktinformācija: Sanita Paegle, projekta koordinatore, sanita.paegle@rpr.gov.lv

Mājas lapa: www.smartblueregions.eu; www.rpr.gov.lv

_________________________________________________________________________________________

Project:

Smart Specialisation and Blue Growth in the Baltic Sea Region (Smart Blue Regions)

Main objective:

Smart Blue Regions seeks to enhance blue growth opportunities based on increased capacity of Baltic Sea Regions to implement Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3).

Main activities:

 • Increase the operational capacity of the 6 Baltic „Smart Blue Regions“ to implement Blue Growth RIS3 by:
 • Developing a multi-level implementation scheme on the regional level;
 • Organising transnational policy stakeholder workshops for the regional authorities;
 • Developing a monitoring and review system for evaluating, monitoring and benchmarking Blue Growth.
 • Help the 6 Regions optimise their own set of Blue Growth specific RIS3 implementation measures by integrating good practice cases from other regions by:
 • Developing an engagement strategy for regional innovation actors with targeted information material on blue RIS3;
 • Selecting, adapting and taking up new policy measures supporting Blue Growth.
 • Improve the understanding of macro-regional synergies and transnational cooperation by:
 • Elaborating a Baltic Sea Region-wide study identifying Blue Growth cooperation opportunities;
 • Operationalising joint transnational projects in the field of Blue Growth.

 

What is blue growth?

 

 • The EC has developed the Blue Growth strategy to support sustainable growth in the marine and maritime sectors as a whole.
 • Maritime economic activities cannot be sufficiently captured through a sectorial approach.
 • Blue Growth is seen as an innovative way to develop a range of maritime activities that are often dependent on each other

Challenge:

 • Make the new policy instrument RIS3 a driver for blue growth
 • Establish Blue Growth as a visible horizontal priority in the regional OPs
 • Identify Players and synergies across the BSR in the Blue Value Chains of
  • Machinery & Technology
  • Energy
  • Life Science & Blue Medicine
 • Create successful examples of blue transnational cooperation projects based on RIS3 (and related funding)

Funded by:

The project is funded by the Interreg Baltic Sea Region Programme 2014 – 2020

Implementation period: 01.03.2016 – 28.02.2019.

Budget: €1,8 Million

Project partners: Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology Schleswig-Holstein (Germany, Lead Partner); Ida-Viru County Government (Estonia); Regional Council of Southwest Finland (Finland); Riga Planning Region (Latvia); Latvian Institute of Aquatic Ecology (Latvia); Maritime Institute in Gdansk (Poland); „Pomorskie in the EU“ Association (Poland); Region Skåne (Sweden)

Associated partners: 12 from 6 EU countries and the Russian Federation

For more information, please visit: www.smartblueregions.eu

Contact information:

Sanita Paegle, Smart Blue Region project coordinator,
sanita.paegle@rpr.gov.lv
Riga Planning Region

Zigfrīda Annas Meierovica bulv.18,
Riga, LV 1050, Latvia
www.rpr.gov.lv

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!