Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

SIB NET

IEVIEŠANA     DOKUMENTI     KONTAKTINFORMĀCIJA

SMALL INNOVATIVE BUSINESS PROMOTION NETWORK

Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts

Projekts EU 31398  „MAZĀS INOVATĪVĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA TĪKLS”
(Saīsināti – “SIB Net”)
Vadošais partneris: Rīgas plānošanas reģions (Latvija)
Partneri:
LATVIJA: Ventspils augstskola
LATVIJA: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
LATVIJA: Rīgas ekonomikas augstskola
IGAUNIJA: Tartu Zinātnes parks
IGAUNIJA: Baltijas Studiju Institūts
Projekta ilgums: 24 mēneši
Projekta ieviešanas laiks: 2010.gada jūnijs – 2012.gada maijs
Projekta kopējais budžets: Projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam un tā kopējais budžets ir  561 788 EUR, t.sk.,
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējums: 477519,80 EUR, jeb 85 %
 • Projekta partneru līdzfinansējums: 84 268,20 EUR, jeb 15 %
Projekta mērķis: SIB Net projekta galvenais mērķis ir atbalsta sniegšana topošiem, inovatīviem uzņēmumiem ar augstu attīstības potenciālu (perspektīvā tā dēvētās „gazeles”) – nepieciešamo zināšanu un atbalsta nodrošināšana topošajiem uzņēmējiem, kas svarīga sākumposma starp biznesa ideju un tās realizāciju pārvarēšanai. Projekta mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos, izstrādājot  atbalsta instrumentus jaunajiem komersantiem posmā starp akadēmisko un izglītojošo jomu un reģionos izvietotajiem biznesa inkubatoriem.
Īsi par projekta saturu
Statistikas dati liecina, ka Latvijā un Igaunijā joprojām pastāv būtiska plaisa starp zinātnes un biznesa vidi. Universitātēs, zinātnes, pētniecības un dažādās citās institūcijās strādā daudz radošu speciālistu un te rodamas visdažādākās biznesa idejas ar augstu attīstības potenciālu, kas dažādu iemeslu dēļ netiek īstenotas. Līdzšinējie pētījumi rāda, ka paši ideju autori bieži vien nav pietiekami motivēti uzsākt savu uzņēmējdarbību, baidās riskēt nezināšanas un pieredzes trūkuma dēļ. Nereti tiem trūkst nepieciešamā starta kapitāla idejas attīstīšanai, bet pieredze un prasmes nav pietiekamas, lai spētu pārliecināt potenciālos investorus ieguldīt līdzekļus idejas attīstībā un uzņēmējdarbības uzsākšanā.
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt virkni dažādu pasākumu, kas veicinās radošuma paaugstināšanu uzņēmējdarbības vidē, palīdzēs ražošanā ieviest jaunas inovatīvas idejas, atbalstīs perspektīvu biznesa ideju tālāku attīstību. Tādejādi minēto pasākumu kopuma izveidei projekta ietvaros paredzēts:
 • veikt esošās situācijas izpēti, lai noskaidrotu iemeslus, kas traucē inovatīvu uzņēmumu attīstību un kādas ir potenciālo uzņēmēju vajadzības;
 • izveidot divus, tā dēvētos, pirms-inkubatorus;
 • organizēt ideju darbnīcas, kā arī darba grupas vajadzību un iespēju koordinēšanai starp uzņēmējiem, pašvaldībām, valsts struktūrām un reģioniem;
 • organizēt investoru forumus Latvijā un Igaunijā;
 • izveidot vairākus finansēšanas mehānismu modeļus, kas attiecīgi piemērojami projekta norises teritorijās;
 • veikt speciālistu apmācības un pieredzes pārņemšanas pasākumus, lai pilnveidotu prasmes uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izstrādē, plānošanā un ieviešanā.
Projekta plānotie rezultāti:
 • pētījums par nepieciešamo konsultatīvo un finanšu atbalstu uzņēmumiem agrīnajā attīstības stadijā, t.sk., pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas;
 • pētījums par eksistējošajiem finanšu atbalsta instrumentiem pirms- uzsākšanas un agrīnajās uzņēmējdarbības attīstības stadijās;
 • izglītojoši darba semināri pašvaldību, kā arī citu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas  institūciju speciālistiem par pirms – inkubatoru darbības nozīmi topošo uzņēmēju atbalstam;
 • radošuma semināri personām, kuras vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, par tēmām kā attīstīt dzīvotspējīgu biznesa ideju;
 • 2 priekš – inkubatori (vieta, kurā topošais uzņēmējs var saņemt nepieciešamās konsultācijas juridiskajos, grāmatvedības, finanšu piesaistes, uzņēmējdarbības reģistrācijas, biznesa plānu sagatavošanas u.c. jautājumos) Tartu un Ventspilī;
 • priekšizpēte “biznesa enģeļu” tīkla izveidei (ar “biznesa eņģeli” saprot fizisku vai juridisku personu, kuras rīcībā ir brīvi finanšu resursi un kura vēlas, un “pirms -sēklas” resursu fonda izveidei;
 • investoru un ideju turētāju forumi;
 • starptautisks ideju konkurss 2.kārtās, kurās varēs iesniegt savas biznesa idejas koncepciju un labākās no tām saņems atbalstu turpmākai izstrādei par biznesa plāniem utt.

Rīgas plānošanas reģiona līdzdalība

Rīgas plānošanas reģions ir šī projekta vadošais partneris, būdams atbildīgs par projekta administratīvo vadību, finanšu koordināciju un kontroli, publicitātes pasākumu organizēšanu u.c. Papildus administratīvajām funkcijām reģions atbildīgs par vairāku saturisko aktivitāšu ieviešanu, piemēram, pētījumu izstrādi, investoru foruma organizēšanu Rīgā u.c.
Kopumā projekta vadībai un reģiona atbildībā esošo saturisko aktivitāšu ieviešanai paredzēts apgūt  81396 EUR.
Papildus informāciju var uzzināt pie Rīgas plānošanas reģiona SIB Net projekta koordinatores Liesmas Grīnbergas, e-pasts liesma.grinberga@rpr.gov.lv , tālr. 6 7559823 vai interesēties klātienē  Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3.stāvs).
Vairāk informācijas par projektu skatīt projekta mājas lapā www.sibnetwork.eu.
© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!