Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

RPR ADMINISTRATĪVĀ KAPACITĀTE

REZULTĀTI UZ 30.03.2012    REZULTĀTI 2012.GADS    PROJEKTA NOSLĒGUMS

Eiropas Sociālā Fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekts.

Projekts Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/016 „RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA – SPECIĀLISTU PIESAISTE PROJEKTU PĀRVALDĪBĀ”

(Saīsināti – “RPR administratīvā kapacitāte”)

Ieviesējs: Rīgas plānošanas reģions

Partneri: šim projektam nav sadarbības partneru

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta ieviešanas laiks: no 2010.gada 13.septembra līdz 2012.gada 12.septembrim

Projekta kopējais budžets: 40 500,00 LVL, no kura 100% ir Eiropas Sociālā Fonda finansējums

Projekta mērķis: Paaugstināt Rīgas plānošanas reģiona administratīvo kapacitāti, piesaistot 2 kvalificētus speciālistus ES fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu plānošanā, koordinācijā, uzraudzībā un izstrādē ar mērķi sekmēt resursu piesaisti Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanai un uzraudzībai, tā veicinot līdzsvarotu un sabalansētu visa reģiona teritorijas attīstību.

Projekta aktivitātes:
  • Projektu vadītāja piesaiste; galvenie pienākumi projektu pieteikumu izstrāde finansējuma piesaistei no ES finanšu instrumentiem RPR attīstības prioritāšu realizācijai;
  • Projektu koordinatora piesaiste; galvenie pienākumi projektu koncepciju izstrāde un attīstība, ieviešanas procesā esošo projektu uzraudzība, RPR projektu datu bāzes uzturēšana un atjaunošana, projektu pieteikumu izvērtēšana un atzinumu sagatavošana;
  • projekta publicitātes pasākumi.

Projekta plānotie rezultāti: tiks piesaistīti 2 kvalificēti speciālisti – projektu vadītājs un projekta koordinators, kuri ne tikai nodrošinās jau apstiprināto un realizēto projektu uzraudzību un kontroli iestādē un teritorijā kopumā, bet arī veiks sistemātisku un kvalitatīvu projektu koncepciju, projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu projektu konkursiem Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistei. Projekts stiprinās Rīgas plānošanas reģiona administratīvo kapacitāti.

Rīgas plānošanas reģiona līdzdalība
Rīgas plānošanas reģions ir minētā projekta vienīgais īstenotājs, nodrošinot gan aktivitāšu ieviešanu, gan projekta administratīvo vadību, finanšu koordināciju un kontroli, publicitātes pasākumu organizēšanu u.c.

Papildus informāciju var uzzināt pie Rīgas plānošanas reģiona projektu koordinatora Reiņa Freimaņa, e-pasts reinis.freimanis@rpr.gov.lv, tālr. +371 29 49 52 27 vai interesēties klātienē Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3.stāvs).

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!