Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

Publisko pakalpojumu pieejamība

IEVIEŠANA    PĒTĪJUMI    INVESTĪCIJU TERITORIJAS    STATISTIKAS TERITORIJAS

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā”
vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23

Projekta īstenotājs: Rīgas plānošanas reģions

Projekta sadarbības partneris: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta ilgums: 12 mēneši

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2013. – 31.12.2013.

Projekta mērķi:

  • Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģijas pilnveide;
  • Vietējo pašvaldību politiķu un attīstības plānotāju zināšanu un prasmju pilnveide kvalitatīvā attīstības plānošanā un iedzīvotāju iesaistes mehānismu izmantošanā, nodrošinot pašvaldību attīstības plānu sasaisti ar reģiona un nacionāla līmeņa plānošanas sistēmu;
  • Statistikas teritoriju sistēmas izveide Rīgas plānošanas reģionā kvalitatīvai attīstības plānošanai un uzraudzībai.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģiskā materiāla sagatavošana, iekļaujot detālas plānošanas metodes un vadlīnijas specifiskām Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību grupām: Pierīgai, piekrastei un lauku teritorijai;
  • Apmācību semināru organizēšana vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem un politiķiem par attīstības plānošanas metodiku un sabiedrības iesaistes mehānismiem, labo praksi;
  • Statistikas teritoriju sistēmas koncepcijas un statistikas teritoriju datubāzes izveide kvalitatīvai attīstības plānošanai un uzraudzībai.

Projekta vadītāja:
Laura Cimža,
Tālr. +371 67559821
e-pasts: laura.cimza@rpr.gov.lv

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!