Piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis
Teksta izmērs:

NSB CoRe

 

Projekta nosaukums:

Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu savienotājs

Programma:

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/baltijas_juras_regiona_transnacionalas_sadarbibas_programma/?doc=18277

Prioritāte:

Ilgtspējīgs transports

Specifiskais mērķis:

3.1. Transporta veidu sadarbspēja

Īstenošanas laiks:

01.05.2016. – 30.04.2019.

Kopējais budžets:

3 307 648 EUR

Galvenās aktivitātes (darba paketes) :

1. Projekta vadība

2. Intermodālā loģistika

3. Svārstmigrācijas izaugsmes koridori

4. Telpiskā plānošana Ziemeļjūras – Baltijas jūras tīkla attīstībai

5. Zīmola un kopienas veidošana

Galvenās plānotās darbības :

· Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridora tīklu telpiskās attīstības plānošana, paredzot savienojumus ar pilsētu transporta infrastruktūru un otrā līmeņa mezgliem un tīkliem koridora ietvaros (t.sk. Via Baltica, Rail Baltica), kā arī Austrumu-Rietumu virzienā

· Transporta koridoru analīze, starpvalstu pieredzes apmaiņa un kopīgas darbības ES transporta politikas ieviešanai

· Starpvalstu telpiskā mobilitātes un loģistikas plāna izstrāde

· Risinājumi pārvadājumu loģistikas attīstībai: loģistikas centri, multimodālās ostas, inteliģentās transporta sistēmas (ITS) u.c.

Partneri:

Somija

· Helsinki-Ūsimā reģions (Vadošais partneris)

· Pilsēta Helsinki

· Pilsēta Hamenlina

· Kvarken padome

· Tehnoloģiju centrs Techvilla

Vācija

· Berlīnes apvidus

· Hamburgas ostas mārketinga asociācija

· Ostbrandenburgas Investoru centrs

Igaunija

· Pilsēta Tallina

Latvija

· Rīgas plānošanas reģions

· VASAB sekretariāts

Lietuva

· Kauņas pilsētas pašvaldības administrācija

· Kauņas novada pašvaldība

Polija

· Loģistikas un uzglabāšanas institūts

· Mazovijas vojevodistes pašpārvalde

Mērķa grupas:

  • Reģionālie plānotāji telpiskajā un transporta jomā
  • Nacionālās ministrijas un aģentūras
  • Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāts mobilitātes un transporta jomā

Galvenie ieguvumi:

  • Rezultātu izmantošana starptautiska, nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa telpiskās attīstības plānošanas un transporta attīstības plānošanas vajadzībām.

 

Kontaktinformācija:

Mārcis Zicmanis

Projekta koordinators

Tālr.: +371 67559823

e-pasts: marcis.zicmanis@rpr.gov.lv

Mājas lapa:

http://www.uudenmaanliitto.fi/en/projects/nsb_core_north_sea_baltic_connector_of_regions

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM