Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
Teksta izmērs:

EST-LAT Harbours

Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours)

MĒRĶIS

Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

PROJEKTA MĒRĶA GRUPA

 • Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;

 • Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;

 • Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS
2017.gada 1. jūnijs – 2020.gada 31. maijs

PROJEKTA FINANSĒJUMS
EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99)

PROJEKTA PARTNERI:

· Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris)

· Rīgas plānošanas reģions

· Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center)

· Engures ostas pārvalde

· Jūrmalas ostas pārvalde

· Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā)

· Skultes ostas pārvalde

· Salacgrīvas ostas pārvalde

· Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta

· SIA “Liepāja Marina”

· Pāvilostas ostas pārvalde

· SIA “AK Pāvilosta Marina”

· SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta)

· Rojas ostas pārvalde

· SIA “Kurland” (Mērsraga osta)

· SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā))

· Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala))

· SIA “Wetmen” (Jaagupi osta)

· Tostamaa pašvaldība (Varati osta)

· SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta)

· SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala))

· SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta)

· SIA “Port of Montu” (Montu osta)

PROJEKTA AKTIVITĀTES

1. Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā:

 • Navigācijas drošības uzlabošana ostā: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes);

 • Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija;

 • Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem;

 • Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas;

 • Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas;

 • Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas u.c.), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide;

 • Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā;

 • Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija;

 • Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).

2. Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste)

 • Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija)

 • Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā

 • Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija)

 • Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas – līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana

 • Piekrastes ceļveža sagatavošana

 • Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana

 • Digitālā mārketinga informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana

 • Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos

 • Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām

 • 6 informatīvo stendu sagatavošana

 • Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi)

SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI

Rīga plānošanas reģions:

Inga Brieze

Tālr.+37129488197, inga.brieze@rpr.gov.lvwww.rpr.gov.lv

Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programma www.estlat.eu

“Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.”

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!