Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

CHERISH

Projekta nosaukums:

“Reģionālā attīstība sekmējot  piekrastes zvejniecības kultūras mantojuma potenciālu Eiropā/ CHERISH

Programma:

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020gadam

Projektu īsteno programmas 4. prioritātē: „Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana” specifiskā mērķa 4.1 „Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma uzlabošana” ietvaros.

Projekts tiks īstenots 2 posmos:

 • projekta 1. posms ir paredzēts politikas pieredzes apmaiņai un gūtās pieredzes īstenošanas sagatavošanai. Šī posma beigās katrs partneris reģionā izstrādā rīcības plānu sadarbības pieredzes integrēšanai savā reģionālajā politikā un / vai programmās
 • projekta 2. posmsir paredzēts katra partnera reģiona rīcības plāna īstenošanas uzraudzībai, kuru veic attiecīgās teritorijas atbildīgais pārstāvis.

Projekta mērķis:

Uzlabot reģionālo politiku, lai sekmētu piekrastes zivsaimniecības kopienu attīstību un kultūrvēsturiskā zivsaimniecības mantojuma aizsardzību un popularizēšanu.

Īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.05.2023.

Kopējais budžets: 1 831 192 EUR

Plānotie pasākumi:

 • labās prakses piemēru apzināšana un analīze par piekrastes zivsaimniecības kopienu attīstības un kultūrvēsturiskā zivsaimniecības mantojuma aizsardzības jautājumiem;
 • starpreģionu pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņa (reģionālās politikas rīcības un prakses);
 • reģionālo rīcības plānu izstrāde iesaistot ieinteresētās puses un mērķa grupas.

Mērķa grupas:

 • Politikas veidotāji;
 • Rīgas Plānošanas reģions;
 • Piekrastes pašvaldības;
 • Zivsaimniecības rīcības grupas un vietējo kopienu līderi;
 • Piekrastes pašvaldības. 

Galvenie sasniedzamie rezultāti:

1.Izstrādāts Rīcības plāns, kas integrē starpreģionu pieredzes un labās prakses apmaiņu divos virzienos:

 • reģionālās politikas un rīcības piekrastes zivsaimniecības kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, tā ekonomiskā potenciāla paaugstināšanā;
 • labās prakses projekti un rīcības zivsaimniecības kultūras vēsturiskā mantojuma ekonomisko aktivitāšu īstenošanai;

2.Starpvalstu pieredzes apmaiņa un zināšanu pilnveide (projektu sanāksmes un tikšanās, zivsaimniecības rīcības grupu iesaiste, darbinieku pieredzes apmaiņa, labās prakses apzināšana, ekspertu viedokļi un mācību semināri;

3.Iesaistīto pušu sadarbības sanāksmes;

4.Komunikācija un rezultātu izplatīšana.

Projekta ieguvums:

 • Sekmēta integrēta zivsaimniecības kopienu kultūrvēsturiskā mantojuma pārvaldība iesaistot visas ieinteresētās puses, izmantojot dabas un zvejas resursus kā ekonomiskās attīstības potenciālu;
 • Plānošanas speciālistiem un politiķiem projekts radīs jaunas iespējas papildināt savas zināšanas un paaugstināt kapacitāti par ilgtspējīgu piekrastes zivsaimniecības kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, attīstību, popularizēšanu.
 • Pamatojoties uz starpreģionālā sadarbībā iegūto pieredzi tiks izstrādāts sadarbības procesā balstīts Rīcības plāns – piekrastes zivsaimniecības ekonomiskā potenciāla rakstiskā un ilgtspējīgā izmantošanā.

Partneri:

Midelburgas pašvaldība (NL, vadošais partneris), Rīgas plānošanas reģions (LV), Maljorkas salas pārvalde (ES), Kavalas pašvaldība (GR), Alto Minho pašvaldību savienība (PT), SIA Development Co. Pafos Aphrodite (CY), Abruzzo Reģions (IT), Snowchange kooperatīvs (FI), Piekrastses apvienība (DE)

Projekta mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/cherish/

Kontaktinformācija: Sanita Paegle, projekta koordinatore, sanita.paegle@rpr.gov.lv

______________________________________________________________________________________

Project:

Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fISHing communities in Europe/ CHERISH

Main objective:

The main objective of CHERISH is to improve regional development policies to protect and promote cultural heritage in fishing communities in order to boost attractiveness of these regions.

Sub objectives:

 1. Improve knowledge / construct a knowledge framework on cultural heritage in fishing communities as base for policy measures. Investigate and analyse the actual and “forgotten” cultural heritage potential of EU fishing communities; Investigation of actors / playing field; Identification and analysis of good practices.
 2. Interregional learning and exchange of experience to utilise EU fishing communities’ potential of their cultural heritage. Promote policy learning through exchange of experience and transfer of good practices on promoting and protecting of cultural heritage, e.g. best practices of using cultural heritage to promote sustainable regional development, protect traditional ecological knowledge and promotion of available cultural capital within the fishery communities (e.g. tourism, regional attractiveness). Social media channels (e.g. twitter) will stimulate knowledge transfer and stakeholder involvement.
 3. Develop participatory and integrated regional action plans to protect and promote cultural heritage in fishing communities to boost attractiveness of these regions for businesses, citizens and tourists.

Funded by:

The project is funded by the Interreg EUROPE 2014 – 2020 Cooperation Programme https://www.interregeurope.eu/

Implementation period: 01.06.2018.-31.05.2023.

Budget: EUR 1 831 192

Stakeholders to be involved in the project:

 1. Ministry of Culture
 2. Ministry of Agriculture
 3. Ministry of Environmental Protection and Regional Development
 4. The Development Council of Riga Planning Region
 5. Riga Planning Region
 6. Local governments of 6 coastal municipalities
 7. Fishing Local Action Groups, 3 FLAGs in the region

Partners: Municipality of Middelburg (lead partner), Riga Planning Region, Mallorca Island Council, Municipality of Kavala, Intermunicipal Community of Alto Minho, Development Co. Pafos Aphrodite Ltd Cyprus, Abruzzo Region, Snowchange Cooperative, EUCC-DE

For more information, please visit: https://www.interregeurope.eu/cherish/

Contact information:

Sanita Paegle, CHERISH project coordinator,
sanita.paegle@rpr.gov.lv
Riga Planning Region

Zigfrīda Annas Meierovica bulv.18,
Riga, LV 1050, Latvia
www.rpr.gov.lv

 

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!