Saturday, 2018. gada 17. novembris
Teksta izmērs:

CHERISH

Projekta nosaukums:

“Reģionālā attīstība sekmējot  piekrastes zvejniecības kultūras mantojuma potenciālu Eiropā/ CHERISH

Programma:

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020gadam

Projektu īsteno programmas 4. prioritātē: „Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana” specifiskā mērķa 4.1 „Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma uzlabošana” ietvaros.

Projekts tiks īstenots 2 posmos:

 • projekta 1. posms ir paredzēts politikas pieredzes apmaiņai un gūtās pieredzes īstenošanas sagatavošanai. Šī posma beigās katrs partneris reģionā izstrādā rīcības plānu sadarbības pieredzes integrēšanai savā reģionālajā politikā un / vai programmās
 • projekta 2. posmsir paredzēts katra partnera reģiona rīcības plāna īstenošanas uzraudzībai, kuru veic attiecīgās teritorijas atbildīgais pārstāvis.

Projekta mērķis:

Uzlabot reģionālo politiku, lai sekmētu piekrastes zivsaimniecības kopienu attīstību un kultūrvēsturiskā zivsaimniecības mantojuma aizsardzību un popularizēšanu.

Īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.05.2023.

Kopējais budžets: 1 831 192 EUR

Plānotie pasākumi:

 • labās prakses piemēru apzināšana un analīze par piekrastes zivsaimniecības kopienu attīstības un kultūrvēsturiskā zivsaimniecības mantojuma aizsardzības jautājumiem;
 • starpreģionu pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņa (reģionālās politikas rīcības un prakses);
 • reģionālo rīcības plānu izstrāde iesaistot ieinteresētās puses un mērķa grupas.

Mērķa grupas:

 • Politikas veidotāji;
 • Rīgas Plānošanas reģions;
 • Piekrastes pašvaldības;
 • Zivsaimniecības rīcības grupas un vietējo kopienu līderi;
 • Piekrastes pašvaldības. 

Galvenie sasniedzamie rezultāti:

1.Izstrādāts Rīcības plāns, kas integrē starpreģionu pieredzes un labās prakses apmaiņu divos virzienos:

 • reģionālās politikas un rīcības piekrastes zivsaimniecības kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, tā ekonomiskā potenciāla paaugstināšanā;
 • labās prakses projekti un rīcības zivsaimniecības kultūras vēsturiskā mantojuma ekonomisko aktivitāšu īstenošanai;

2.Starpvalstu pieredzes apmaiņa un zināšanu pilnveide (projektu sanāksmes un tikšanās, zivsaimniecības rīcības grupu iesaiste, darbinieku pieredzes apmaiņa, labās prakses apzināšana, ekspertu viedokļi un mācību semināri;

3.Iesaistīto pušu sadarbības sanāksmes;

4.Komunikācija un rezultātu izplatīšana.

Projekta ieguvums:

 • Sekmēta integrēta zivsaimniecības kopienu kultūrvēsturiskā mantojuma pārvaldība iesaistot visas ieinteresētās puses, izmantojot dabas un zvejas resursus kā ekonomiskās attīstības potenciālu;
 • Plānošanas speciālistiem un politiķiem projekts radīs jaunas iespējas papildināt savas zināšanas un paaugstināt kapacitāti par ilgtspējīgu piekrastes zivsaimniecības kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, attīstību, popularizēšanu.
 • Pamatojoties uz starpreģionālā sadarbībā iegūto pieredzi tiks izstrādāts sadarbības procesā balstīts Rīcības plāns – piekrastes zivsaimniecības ekonomiskā potenciāla rakstiskā un ilgtspējīgā izmantošanā.

Partneri:

Midelburgas pašvaldība (NL, vadošais partneris), Rīgas plānošanas reģions (LV), Maljorkas salas pārvalde (ES), Kavalas pašvaldība (GR), Alto Minho pašvaldību savienība (PT), SIA Development Co. Pafos Aphrodite (CY), Abruzzo Reģions (IT), Snowchange kooperatīvs (FI), Piekrastses apvienība (DE)

Kontaktinformācija: Sanita Paegle, projekta koordinatore, sanita.paegle@rpr.gov.lv

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!