Pirmdiena, 2018. gada 17. decembris
Teksta izmērs:

CHANGE!

Projekta nosaukums:

Pārmaiņas! – Publisko pakalpojumu ‘sociālais dizains’

CHANGE! – Social Design of Public Services

 

Programma:

Starpreģionu sadarbības pilsētvides attīstības programma URBACT III 2014-2020 – Eiropas Savienības sadarbības programma ilgtspējīgai pilsētu attīstībai

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/pilsetvides_attistibas_programma_urbact_3/?doc=18279 

 

Prioritārais virziens:

“Veicināt ilgtspējīgu pilsētu attīstību”

 

Tematiskais mērķis:

“Sociālā iekļaušana”

 

Īstenošanas laiks:

03.05.2016. – 03.05.2018.

 

Kopējais projekta budžets:

EUR 741 459, 27 (Rīgas plānošanas reģiona budžets: EUR 46 217,36)

 

Galvenās aktivitātes (darba paketes):

1.    Projekta vadība

2.    Starpvalstu pieredzes apmaiņa

3.    Vietējās politikas un vietējā līmeņa pārvaldība

4.    Komunikācija

 

Galvenās darbības formas:

·      Lokāli – vietējās atbalsta grupas darbība

·      Starptautiski – mācību braucieni un pieredzes apmaiņa

 

Galvenās plānotās darbības :

·      Parametru noteikšana un iespēju modelēšana kulturāli dažādu pilsētu un reģionu virzībai uz sabiedrības kopdarbībā balstītu publisko pakalpojumu modeli.

·      Sadarbības ceļā radītu publisko pakalpojumu potenciālu stiprināšana, lai samazinātu izmaksas, efektīvāk risinātu sociāli ekonomiskās problēmas, uzlabotu zināšanas un veicinātu sociālo iekļaušanu.

·      Publisko pakalpojumu uzlabošana, jaunu ‘dizaina domāšanas’ risinājumu piedāvāšana, ‘sociālā dizaina’ un atvērtas pārvaldības principu lietderības sapratnes stiprināšana, sociālo inovāciju veicināšana.

 

Partneri:

·         Nīderlande: Eindhoven (vadošais partneris)

·         Ungārija: Nagykanizsa

·         Polija: Gdansk

·         Latvija: Rīgas plānošanas reģions

·         Portugāle: Amarante

·         Itālija: Forli

·         Īrija: Dún Laoghaire-Rathdown

·         Zviedrija: Skåne

·         Dānija: Aarhus

 

Rīgas plānošanas reģiona ekspertīze:

·         Telpiskās attīstības plānošana, sociālā plānošana, urbānā reģenerācija

·         Projekta koordinēšana un Vietējās atbalsta grupas (ULSG) koordinēšana

 

Mērķa grupas:

Nacionāla, reģionāla un vietēja mēroga pārvaldes institūcijas un to speciālisti, politikas veidotāji, zinātniskās institūcijas, vietējo kopienu līderi un aktīvisti, publisko pakalpojumu jomā strādājošie.

 

Pilotteritorijas Rīgas plānošanas reģionā:

·         Rīgas pilsēta

·         Carnikavas novada pašvaldība

·         Ķekavas novada pašvaldība

·         Jaunpils novada pašvaldība

 

Galvenais rezultāts:

Sadarbības procesā balstīts Vietējais rīcības plāns (Local Action Plan) sabiedrības kopdarbībā balstītu publisko pakalpojumu modeļa ieviešanai.

 

Nozīmīgākie ieguvumi:

Reģiona un pašvaldību plānošanas speciālistu kompetences stiprināšana – jaunas starptautiskas sociālās un publisko pakalpojumu plānošanas pieredzes adaptācijai vietējās pašvaldībās.

Jaunas iespējas plānošanas speciālistiem un politiķiem papildināt zināšanas, paaugstināt kapacitāti attiecībā uz ilgtspējīgas urbānās vides attīstības integrētajām pieejām, sadarboties ar ieinteresētajām pusēm, izmantojot jaunus organizācijas modeļus un rīkus.

Starptautiskā sadarbības tīklā iegūta pieredze un sadarbības procesā balstīts Vietējais rīcības plāns (Local Action Plan) sabiedrības kopdarbībā balstītu publisko pakalpojumu modeļa ieviešanai.

 

Kontaktinformācija:

Sabīne Zāģere

Projekta koordinatore

Tālr.: +371 22445268

e-pasts: sabine.zagere@rpr.gov.lv

URBACT Nacionālais kontaktpunkts / vairāk informācijas par URBACT III programmu Latvijā:
Mājas lapa: http://urbact.eu/urbact-latvija
Facebook: https://www.facebook.com/URBACTLatvija/
Twitter: @URBACT_LV

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!