Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

BALTIC FLOWS

 

AKTIVITĀTES       REZULTĀTI

 

Programma: ES 7.Ietvara programma

Projekts: Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / BalticFlows

Vadošais partneris: Turku universitāte / Somija

Partneri:

Somija – Turku Lietišķo zinātņu universitāte, Turku Zinātnes parks, Somijas Dienvidrietumu reģionālā pārvalde;

Igaunija – Tallinas Tehniskā universitāte, SIA „Cleantech Estonia”, Tallinas pilsētas dome;

Vācija – Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāte, Hamburgas Starptautiskais ekonomikas institūts, SIA “Hamburga”;

Latvija – Rīgas plānošanas reģions, Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Vides investīciju fonds;

Zviedrija – Upsalas universitāte, Upsalas reģiona pārvalde, SIA „Upwis AB”;
Lielbritānija – SIA „Ecotech International”.

Projekta ieviešanas laiks: 01.10.2013. – 30.09.2016. (36 mēneši)

Kopējais projekta budžets: 2 947 617.60 EUR

Projekta mērķis:

Ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide, kas ietver sevī katras partnervalsts lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Īsi par projekta saturu, galvenās aktivitātes:

Projekts ir vērsts uz lietus ūdens monitoringu un pārvaldību Baltijas jūras sateces baseinos pirms lietus ūdeņi sasniedz jūru, izmantojot zemo izmaksu tehnoloģijas, paaugstinot iedzīvotāju interesi un praktisko iesaisti un mediju aktivitāti, kā arī akcentējot pilsētvides zaļās plānošanas nozīmību. Projekts vērsts gan uz pilsētvides lietus ūdeņu monitoringu un pārvaldību, gan uz ūdens izkliedētā piesārņojuma slodzes uzraudzību lauku apvidos.

Projekta sadarbība tiks balstīta uz trīskāršo spirāles sadarbības modeli – reģionālās, uzņēmējdarbības atbalstošo un pētniecības institūciju ciešu sadarbību katrā no partnervalstīm.

Projektā sasniedzamie mērķi un aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks izstrādātas zemu izmaksu tehnoloģiju ūdens monitoringa metodes iedzīvotāju lietošanai, tā ļaujot iedzīvotājiem aktīvi piedalīties ūdens piesārņojuma noteikšanā un uzraudzībā.

Paaugstināts iedzīvotāju zināšanu līmenis par lietus ūdeņu kvalitātes uzraudzību;

Izstrādātas jaunas stratēģijas izkliedētās piesārņojuma slodzes uzraudzībai;

Zināšanu paaugstināšana, balstoties uz labo prakšu apkopošanu;
Piecu klāsteru sadarbības tīkla izveide;
Uzņēmējdarbības veicināšana pasaules tirgū balstoties uz jaunajām lietus ūdens uzraudzības un vadības metodēm un instrumentiem.

Kopā projektā piedalās 47 organizācijas – 16 projekta partneri no pieciem Eiropas reģioniem – Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas un Zviedrijas , partneris no Lielbritānijas, kas specializējies Ķīnas vides sektorā, kā arī 30 atbalsta partneri.

Rīgas plānošanas reģiona līdzdalība:

Rīgas plānošanas reģions, pārstāvot reģionālo līmeni, aktīvi iesaistās visu projekta aktivitāšu ieviešanā.

Papildus informāciju var uzzināt pie Rīgas plānošanas reģiona projekta „BalticFlows” koordinatores Sanitas Jankovskas,

e-pasts: sanita.jankovska@rpr.gov.lv, tālr.: 67559819

 

______

European Commission 7th Framework Workprogramme
Regions of Knowledge, Call: REGIONS-2012-2013-1
Project no. 319923 BalticFlows
“Monitoring and management of flowing rain water in Baltic Sea catchment areas”

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!