Pirmdiena, 2018. gada 17. decembris
Teksta izmērs:

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgales reģionu

08 Feb, 2012

2012.gada 2.-3.februārī Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Latgales reģionu projekta „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II” (Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051/43) ietvaros.

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros Rīgas plānošanas reģiona administrācijas pārstāvji un Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji kopīgi iepazina Latgales pašvaldību un Latgales plānošanas reģiona pieredzi darbam ar projektu izstrādi un ieviešanu.
Iegūtā pieredze bija vērtīga, lai izvērtētu līdzšinējo pieredzi darbam ar projektu izstrādi un ieviešanu, kā arī rastu jaunu ierosmi kopīgu sadarbības projektu izstrādē.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kuru administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, ietvaros. Projekta tiešie mērķi – izveidot ērtu pieejamu un interesēm atbilstošu informatīvo vidi par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma iespējām; pilnveidot Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību kultūras darbinieku zināšanas un prasmes darbā ar informāciju tehnoloģijām un ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu izstrādē, finanšu plānošanā un ieviešanā.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Dace Grīnberga

Šī publikācija ir sagatavota projekta „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II” (Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051/43) ietvaros.
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šī publikācija ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu atbild Rīgas plānošanas reģions un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!