Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

IEPIRKUMI 2012. GADĀ:

RPR/2012/9

„Pētījums par kvalificētu speciālistu un studentu piesaisti no Dienvidkorejas Centrālbaltijas INTERREG IVA programmas 2007. – 2013. gadam finansētā projekta „Inovatīvi pakalpojumi starptautisko talantu piesaistei Baltijas jūras reģionam (EXPAT)” ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RPR/2012/9

Ievietošanas datums: 28.06.2012.

Pasūtītāja nosaukums: Rīgas plānošanas reģions

Kontaktinformācija: Rīgas plānošanas reģiona juriskonsulte Kristīne Apsalone
Kontaktpersona sniedz organizatorisku informāciju par procedūru tikai rakstveidā: kristine.apsalone@rpr.gov.lv
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālruņa numurs:           + 371 67559815, + 371 67226430
Faksa numurs:             + 371 67226431
Darba laiks: Darba dienās no 9:00 līdz 18:00

Iepirkuma priekšmets
Pētījums par kvalificētu speciālistu un studentu piesaisti no Dienvidkorejas atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

Paredzamā līgumcena
no 3000,- LVL – 19999,- LVL (bez PVN)

Līguma izpildes laiks
No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012. gada 28.decembrim.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Līdz 2012.gada 9.jūlijam plkst. 11:00 (pasta laika zīmogs)

Detalizētu iepirkuma dokumentāciju SKATĪT ŠEIT

RPR/2012/4

„Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi”, iepirkuma ID Nr. RPR/2012/4

Ievietošanas datums: 05.03.2012.

Pasūtītāja nosaukums: Rīgas plānošanas reģions

 

Kontaktinformācija: Rīgas plānošanas reģiona juriskonsulte Kristīne Apsalone
Kontaktpersona sniedz organizatorisku informāciju par procedūru tikai rakstveidā: kristine.apsalone@rpr.gov.lv
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālruņa numurs:           + 371 67559815, + 371 67226430
Faksa numurs:             + 371 67226431
Darba laiks: Darba dienās no 9:00 līdz 18:00

Iepirkuma priekšmets
Plānotais personu skaits – 21.
Maksimālais izvēlēto programmu grupu skaits – 2.
Minimālais skaits grupā – 10.
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi sadalīti pamatprogrammā un papildprogrammās. Izvēloties papildprogrammas, tiek iegādāta arī pamatprogramma. Tehniskajā piedāvājumā pamatprogrammu un papildprogrammas nedrīkst apvienot. Veselības apdrošināšanas karte ir obligāta.

Paredzamā līgumcena
no 3000,- LVL – 19999,- LVL (bez PVN)

Līguma izpildes laiks
No līguma noslēgšanas brīža 1 kalendārais gads.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Līdz 2012.gada 16.martam plkst. 11:00 (pasta laika zīmogs)

Detalizētu iepirkuma dokumentāciju SKATĪT ŠEIT

RPR/2012/3

„Grāmatvedības pakalpojumi projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” (vienošanās par projekta īstenošanu Nr. VSID/TP/CFLA/11/14/017) ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RPR/2012/3

Ievietošanas datums: 02.03.2012.

Pasūtītāja nosaukums: Rīgas plānošanas reģions

Kontaktinformācija: Rīgas plānošanas reģiona juriskonsulte Kristīne Apsalone
Kontaktpersona sniedz organizatorisku informāciju par procedūru tikai rakstveidā: kristine.apsalone@rpr.gov.lv

 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālruņa numurs:           + 371 67559815, + 371 67226430
Faksa numurs:             + 371 67226431

Darba laiks: Darba dienās no 9:00 līdz 18:00

Iepirkuma priekšmets
Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra īstenotā projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” vajadzībām.

Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu kopā!

Paredzamā līgumcena
no 3000,- LVL – 19999,- LVL (bez PVN)

Līguma izpildes laiks
No līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Līdz 2012.gada 13.martam plkst. 11:00 (pasta laika zīmogs)

Detalizētu iepirkuma dokumentāciju SKATĪT ŠEIT

 

 

 

Ir noslēdzies 02.03.2012. izsludinātais iepirkums „Grāmatvedības pakalpojumi projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” (vienošanās par projekta īstenošanu Nr. VSID/TP/CFLA/11/14/017) ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RPR/2012/3,  kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu. Tika saņemts 1 piedāvājums noSIA „KRC Investīcijas”, reģistrācijas Nr.40003653753, LVL 4000,- (bez PVN).

 

14.03.2012. iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar uzvarētāju:SIA „KRC Investīcijas”, reģistrācijas Nr.40003653753, par summu LVL 4000,-bez pievienotās vērtības nodokļa. SIA „KRC Investīcijas” piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām.

RPR/2012/1

„Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana iestādes un tās īstenoto projektu vajadzībām”, iepirkuma ID Nr. RPR/2012/1

Ievietošanas datums: 02.01.2012.

Pasūtītāja nosaukums: Rīgas plānošanas reģions

Kontaktinformācija: Rīgas plānošanas reģiona juriskonsulte Kristīne Apsalone
Kontaktpersona sniedz organizatorisku informāciju par procedūru tikai rakstveidā: kristine.apsalone@rpr.gov.lvrpr@rpr.gov.lv

 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālruņa numurs:             + 371 67226430, 29135551
Faksa numurs:             + 371 67226431

Darba laiks: Darba dienās no 9:00 līdz 18:00

Iepirkuma priekšmets
Iepirkums tiek veikts par komandējumu braucienu nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgas plānošanas reģiona un tā īstenojamo projektu vajadzībām.

Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma daļu!

Paredzamā līgumcena
19999,- LVL (bez PVN)

Līguma izpildes laiks
No līguma noslēgšanas brīža uz pieciem gadiem vai līdz iepirkuma līgumā noteiktās summas izlietošanai atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Līdz 2012.gada 13.janvārim plkst. 11:00 (pasta laika zīmogs)

Detalizētu iepirkuma dokumentāciju SKATĪT ŠEIT

Atbildes uz pretendentu jautājumiem par iepirkumu ID Nr. 2012/1. Svarīgi!

 

Ir noslēdzies 02.01.2012. izsludinātais iepirkums „Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana iestādes un tās īstenoto projektu vajadzībām”, iepirkuma ID Nr. RPR/2012/1, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu. Tika saņemti 9 (deviņi) piedāvājumi, 27.01.2012 iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar uzvarētāju: SIA „Averoja”, reģistrācijas Nr. 40003305784, par summu līdz Ls 19999,- bez PVN (līguma Nr. 5-5/8, noslēgts 31.01.2012.).

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!