Svētdiena, 2018. gada 18. februāris
Teksta izmērs:

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ADMINISTRĀCIJAS KONTAKTINFORMĀCIJA

Rekvizīti
Rīgas plānošanas reģions
Reģ. Nr. 90002222018
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris18, Rīga, LV-1050, Latvija
Administrācijas e-pasts: rpr@rpr.gov.lv
Tālrunis: + 371 6 7226430
Fakss: + 371 6 7226431

Apmeklētāju pieņemšana
Ar darbinieikiem iespējams tikties, iepriekš vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku.

 

ADMINISTRĀCIJA

Edgars Rantiņš
Administrācijas vadītājs
Telefons: +371 67559817
Guna Martuša
Biroja administratore
Telefons: +371 67226430
Aleksandra Ivanova
Juriskonsultante
Telefons: +371 67226430
Laila Alksne
Galvenā grāmatvede
Telefons: +371 67559816
Jurijs Sorokins
Datortīklu administrators
Telefons: +371 29217524
Inese Ozoliņa
Komunikācijas speciāliste
Telefons: +371 26174731

STARPTAUTISKO PROJEKTU NODAĻA

Inga Brieze
Nodaļas vadītāja
Telefons: +371 67559823
Aija Zučika
Projekta vadītāja
Telefons: +371 67559823
Annele TETERE
DI Projekta vadītāja
Telefons: +371 67559821
Una KŪLA
DI Projekta vadītāja asistente
Telefons: +371 67559821
Andra ROSICKA
DI Projekta finansiste
Telefons: +371 67559821
Igors BUĶIS-FLEITMANIS
DI Projekta jurists
Telefons: +371 67559822
Sabīne ZĀĢERE
Projekta koordinatore
Telefons: +371 22445268
Jana BRIEDE
Projekta koordinatore
Telefons: +371 26558085

TELPISKĀS PLĀNOŠANAS NODAĻA

Rūdolfs CIMDIŅŠ
Nodaļas vadītājs
Telefons: +371 67559826
Lita CIELAVA
Speciāliste
Telefons: +371 67559822

EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS

Dace GRĪNBERGA
Centra vadītāja
Telefons: +371 67559820
Ilgvars FRANCIS
Uzņēmējdarbības speciālists
Telefons: +371 67217975

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻA

Ligita OLANTE
Nodaļas vadītāja
Telefons: +371 67559875
Iveta GIRUCKA
Sabiedriskā transporta speciāliste
Telefons: +371 67559875
© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM