Trešdiena, 2018. gada 25. aprīlis
Teksta izmērs:

KALENDĀRS

17
Mai, 2018
00:00

Tartu notiks otrais apmācību seminārs un radošajiem uzņēmējiem no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām

Par apmācību semināru: Šī gada 17.maijā Tartu, Igaunijā notiks otrais pasākums četru apmācību semināru modulī “To be the cross-border starter”, kas norisināsies no šī gada aprīļa līdz septembrim. Apmācību mērķis ir iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā. Apmācībās aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji, biznesa ideju īpašnieki,  kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas, kas iesaistīti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos.  Apmācību moduļa rezultātā plānots, ka dalībnieki būs izkopuši prasmes attīstīt eksportspējīgu pakalpojumu vai produktu piedāvājumu un virzīt to tirgū sadarbībā ar kaimiņvalsts partneriem. Apmācību moduļa ietvaros attīstītās biznesa idejas noslēgumā tiks prezentētas potenciālajiem investoriem, biznesa eņģeļiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas tās izvērtēs un labākās trīs pārrobežu biznesa idejas tiks apbalvotas.

Šajā apmācību seminārā dalībniekiem būs iespēja gūt izpratni par sekmīgas komandas veidošanas principiem, kā arī padziļināti pievērsties jautājumiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību darba grupu sesijā. Šoreiz īpaša ir izvēlētā semināra norises vieta –“SPARK Demo” centrā, kas Tartu vecpilsētas rajonā tika atvērts 2016.gadā, piedāvājot demonstrācijas un koprades telpas, kuras izmantot aicināti Dienvidigaunijas reģiona uzņēmēji un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, lai ļautu “uzdzirksteļot” jaunām sadarbības formām, idejām, iespējām un inovatīviem risinājumiem. Visi “SPARK Demo” centra kopienas biedri ir saistīti ar kādu no centra darbības prioritārajām jomām – biotehnoloģijas, metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas ražošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Tajā pašā laikā  “SPARK Demo” nav slēgta kopiena, šeit tiek piedāvāti arī publiski pieejami pakalpojumi dažādu interešu grupām.

Viens no “SPARK Demo” centra kopienas biedriem ir arī uzņēmums “Ettevõtlusküla”, kas piedāvā bērniem un jauniešiem saistošu finanšu pratības apmācību programmu, izmantojot lomu spēles elementus. Semināra dalībniekiem uzņēmuma pārstāvju vadībā būs iespēja iepazīties ar īpaši šai apmācību programmai radīto spēles telpu un uzzināt par uzņēmuma darbības principiem.

Norises vieta: SPARK Demo, Tartu, Igaunija (dalībniekiem no Latvijas būs nodrošināts transports uz Tartu, izbraukšana no Rīgas plānota 7:30)

Apmācību semināra darba programma: Agenda_Tartu_1705

Reģistrācija apmācībām līdz 11.maijam ŠEIT

Apmācību semināra darba valoda: angļu valoda

Uzņēmēju ievērībai: dalība apmācībās bez maksas, taču uzņēmējiem jāņem vērā, ka apmācību semināra izmaksas tiks attiecinātas uz de minimis atbalstu.

Uz pasākumu lūgums pieteikties ne vairak kā 2 vienas organizācijas pārstāvjiem.

Apmācības tiek rīkotas Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta “Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs” (Social & Creative) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam “Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society””, Tartu Univeritātei un Tartu Radošo industriju centram, sadarbībā ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs”.

Projekta aktivitātēm iespējams sekot arī tā Facebook lapā @latestsocialandcreative

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

28
Apr, 2018
00:00

Biedrība “Gaujas Partnerība” aicina lauku uzņēmējus piedalīties informatīvā seminārā par projektu iesniegšanu uzņēmējdarbības attīstībai

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas ietvaros, biedrība “Gaujas Partnerība” organizē informatīvu semināru.

Semināra sākums: plkst.12:00

Norises vieta:  Ādažu kultūras centrs (Mākslas un vēstures galerijas telpas), Gaujas ielā 33A, Ādaži

Kontaktinformācija:  Gunta Dundure,ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: +371 26566190, e-pasts: dundure@adazi.lv); vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 25.maijam.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

– papīra formā 2 eksemplāros biedrības “Gaujas Partnerība” birojā Ādažos, Pirmā ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju elektroniskā formātā, datu nesējā) (no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.14:00);

– elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot to uz e-pastu lad@lad.gov (no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.23:59).

Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 48 087,65 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 25 000 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts.

Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem un iesniegt projektu iesniegumus papīra formā iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv

14
Mai, 2018
00:00

Darba devēji aicināti pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču gadatirgū Rīgā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties dalībai NVA Vakanču gadatirgū Rīgā, kas norisināsies 31.maijā no pulksten 10.00 līdz 14.00 laukumā pie Kongresu nama (K.Valdemāra iela 5, Rīga).

Vakanču gadatirgus – tā ir lieliska iespēja darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, klātienē un vienuviet informējot darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem un izaugsmes iespējām savos uzņēmumos, kā arī veicot pirmās darba intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem. Darba devējiem Vakanču gadatirgū NVA piedāvā arī iespēju prezentēt savus uzņēmumus, veicinot to atpazīstamību.

NVA Vakanču gadatirgus gan darba devējiem, gan darba meklētājiem ir bez maksas!

Pieteikt savu dalību Vakanču gadatirgū darba devēji var līdz šī gada 14.maijam, sazinoties ar NVA Rīgas reģionālo filiāli pa tālruņiem 67830851, 28358618, 25499877 vai rakstot uz e-pastu: aira.ferdate@nva.gov.lv, daiga.lihtenberga@nva.gov.lv.

17
Mai, 2018
00:00

Tartu notiks otrais apmācību seminārs un radošajiem uzņēmējiem no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām

Par apmācību semināru: Šī gada 17.maijā Tartu, Igaunijā notiks otrais pasākums četru apmācību semināru modulī “To be the cross-border starter”, kas norisināsies no šī gada aprīļa līdz septembrim. Apmācību mērķis ir iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā. Apmācībās aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji, biznesa ideju īpašnieki,  kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas, kas iesaistīti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos.  Apmācību moduļa rezultātā plānots, ka dalībnieki būs izkopuši prasmes attīstīt eksportspējīgu pakalpojumu vai produktu piedāvājumu un virzīt to tirgū sadarbībā ar kaimiņvalsts partneriem. Apmācību moduļa ietvaros attīstītās biznesa idejas noslēgumā tiks prezentētas potenciālajiem investoriem, biznesa eņģeļiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas tās izvērtēs un labākās trīs pārrobežu biznesa idejas tiks apbalvotas.

Šajā apmācību seminārā dalībniekiem būs iespēja gūt izpratni par sekmīgas komandas veidošanas principiem, kā arī padziļināti pievērsties jautājumiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību darba grupu sesijā. Šoreiz īpaša ir izvēlētā semināra norises vieta –“SPARK Demo” centrā, kas Tartu vecpilsētas rajonā tika atvērts 2016.gadā, piedāvājot demonstrācijas un koprades telpas, kuras izmantot aicināti Dienvidigaunijas reģiona uzņēmēji un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, lai ļautu “uzdzirksteļot” jaunām sadarbības formām, idejām, iespējām un inovatīviem risinājumiem. Visi “SPARK Demo” centra kopienas biedri ir saistīti ar kādu no centra darbības prioritārajām jomām – biotehnoloģijas, metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas ražošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Tajā pašā laikā  “SPARK Demo” nav slēgta kopiena, šeit tiek piedāvāti arī publiski pieejami pakalpojumi dažādu interešu grupām.

Viens no “SPARK Demo” centra kopienas biedriem ir arī uzņēmums “Ettevõtlusküla”, kas piedāvā bērniem un jauniešiem saistošu finanšu pratības apmācību programmu, izmantojot lomu spēles elementus. Semināra dalībniekiem uzņēmuma pārstāvju vadībā būs iespēja iepazīties ar īpaši šai apmācību programmai radīto spēles telpu un uzzināt par uzņēmuma darbības principiem.

Norises vieta: SPARK Demo, Tartu, Igaunija (dalībniekiem no Latvijas būs nodrošināts transports uz Tartu, izbraukšana no Rīgas plānota 7:30)

Apmācību semināra darba programma: Agenda_Tartu_1705

Reģistrācija apmācībām līdz 11.maijam ŠEIT

Apmācību semināra darba valoda: angļu valoda

Uzņēmēju ievērībai: dalība apmācībās bez maksas, taču uzņēmējiem jāņem vērā, ka apmācību semināra izmaksas tiks attiecinātas uz de minimis atbalstu.

Uz pasākumu lūgums pieteikties ne vairak kā 2 vienas organizācijas pārstāvjiem.

Apmācības tiek rīkotas Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta “Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs” (Social & Creative) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam “Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society””, Tartu Univeritātei un Tartu Radošo industriju centram, sadarbībā ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs”.

Projekta aktivitātēm iespējams sekot arī tā Facebook lapā @latestsocialandcreative

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

12
Mai, 2018
11:00

Maijā jaunieši pulcēsies fizikai veltītā festivālā “FIZMIX Eksperiments”

12. maijā Rīgā, Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, notiks Latvijā pirmais fizikai veltītais festivāls “FIZMIX Eksperiments”, kurā bērni, jaunieši un arī vecāki varēs iepazīt eksaktās zinības daudzveidīgās un aizraujošās aktivitātēs. Dienas garumā festivālā bez maksas būs pieejama plaša izglītojoši izklaidējoša programma, kas ļaus uzzināt, kāuzbūvēt robotu, tikt pie savas zemūdenes, kādi fizikas likumi darbojas raķešu palaišanā, sportā, kulinārijā un ne tikai. Dienas noslēgumā koncertēs Markus Riva un Edavārdi.

No pulksten 11.00 visā festivāla teritorijā darbosies interaktīvās atrakcijas un radošās darbnīcas. Tajās būs iespēja tikties ar mācību portālu “FIZMIX”, zinātnisko teātri “Laboratorium”, zinātkāres centru “Zinoo”, “Rīgas cirka skolu”, Latvijas Universitātes “Jauno Fiziķu skolu”, Cietvielu fizikas institūta “Saules Kausu”, kurā top ar saules enerģiju darbināmi auto, kuģu un lidaparātu modeļi, “Baltijas 3D printēšanas tehnoloģiju centru”, izglītības uzņēmumu “Lielvārds” un vēl daudziem citiem tehniski radošiem prātiem.

Uz festivāla lielās skatuves ar iedvesmas stāstiem par fiziku savā pieredzē dalīsies pasaulē ātrāko ultravieglo lidaparātu inženieri Latvijā, robottehnikas skola “AlfaRobot”, šefpavārs Māris Astičs un lidotājs Ingus Augstkalns, kurš veicis pasaulē pirmo lēcienu ar izpletni no drona. Pulksten 16.00 apmeklētājiem būs iespēja sekot līdzi 8. un 9. klašu fizikas erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālam, savukārt festivāla noslēgumā koncertu sniegs mūziķi Markus Riva un Edavārdi.

Festivāla programma

Festivāla norises vieta: Arhitektūras un mediju centrs H2O 6, Durbes iela 4, Rīga; apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 11.00 līdz 17.00

Aktuālākajai festivāla informācijai iespējams sekot līdzi www.fizmix.lv/festivals.

Vairāk informācijas par skolēnu erudīcijas konkursu un tā dalībniekiem www.fizmix.lv/eksperiments.

Festivālu rīko AS “Latvenergo”, sadarbībā ar – “Lielvārds”, “Rimi Latvia”, “Dobeles dzirnavnieks”, “Quest Lab”, “Cosmos” ilūziju muzejs, “Graci”, “Sadales tīkls”, “Ilustrētā Zinātne” un “Ilustrētā Vēsture”.

 

Papildu informācijai

Kate Nītiņa

Konkursa koordinatore

Tālr.: 67242503; 29152192

E-pasts: info@eksperiments.lv

 

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”

Preses sekretāre

Tālr.: 67728809; 29279158

ivita.bidere@latvenergo.lv

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM