Piektdiena, 2018. gada 22. jūnijs
Teksta izmērs:

KALENDĀRS

23
Jūn, 2018
09:00

Līgo tirdziņš “Radīts Jaunpils novadā”

Līgo dienā, 23.jūnijā no 9.00 līdz 13.00 Jaunpils centra tirgus namiņā būs iespēja iegādāties vietējo ražotāju sarūpētus labumus svētku galdam “Radīts Jaunpils novadā” tirdziņā. Būs arī īpašas svētku degustācijas.

23
Jūn, 2018
07:00

Līgo dienas tirgus Tukumā

23.jūnijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 15.00 pie tirgus Raiņa ielā pirmo reizi Tukumā tiek rīkots “Skrīnes Līgo tirgus!”
Laipni gaidīti visi tukumnieki un citu novadu iedzīvotāji, lai iegādātos vietējo ražotāju sarūpētos labumus svētku svinībām!

25
Jūn, 2018
00:00

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu  konkursu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 25.maija līdz 25.jūnijam izsludina LEADER projektu  konkursa V kārtu. Projektu pieņemšana notiks 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.Rīcībā “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana” ar pieejamo finansējumu – 81396,31 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš:

1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā.

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā (2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā) varēs iesniegt:

 • Braslas ielā-2, Straupē, Pārgaujas novadā, kontaktpersona Līga Kārkliņa tālr. 26137342, e–pasts: Liga@brasla.lv;
 • SIA „Saldo IM” telpās Jūras ielā-1a, Alojā, kontaktpersona Inga Možvillo tālr. 26423456, e-pasts:ingamozvillo@inbox.lv;
 • Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski EPS (Elektroniskā pieteikšanās sistēmā), elektroniska dokumenta formā, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā:www.lad.gov.lv un www.brasla.lv.

Sludinājums

Vairāk informācijas www.brasla.lv

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam, un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

29
Jūn, 2018
00:00

Iespēja nomāt telpas radošajai uzņēmējdarbībai atjaunotajā Siguldas pils kvartālā

29.jūnijā Siguldas novada pašvaldība organizēs Siguldas pils kvartāla telpu un nekustamā īpašuma izsoles. Siguldas pils kvartāla attīstības stratēģija un izsoles noteikumi paredz, ka telpas divās vēsturiskajās ēkās vairāk nekā 580 m2 platībā būs pieejamas radošajiem uzņēmējiem, kā arī koprades darba telpām.

Radošo uzņēmēju darbnīcām kopumā tiks izsolītas 14 telpu grupas no 8,10m2 līdz 62,3m2 platībā. Atjaunotās muižas koka mājas 1.stāvā būs pieejamas astoņas radošo uzņēmēju darbnīcas no 8,10m2 līdz 50,4m2, bet ēkas 2.stāvā izsolē tiks nodotas telpas 171,70m2 platībā koprades telpas izveidei. Savukārt radošās darbnīcas mājā kopumā pieejamas sešas darbnīcas: 35,4m2, 26,2m2 un 10,6m2 platībā ēkas 1.stāvā, kā arī 40,9m2, 28,7m2 un 4,9m2 platībā ēkas 2.stāvā.

Izsoles noteikumi:

Jau ziņots, ka 19.jūnijā tika atklātas telpas Siguldas pils kompleksa Rezidenču mājas 1.stāvā, kurā darbību uzsākuši jau trīs uzņēmēji. Jaunu elpu atguvis arī vēsturiskais brūzis, kurā darbojas Valmiermuižas alus vēstniecība.

Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana tika uzsākta 2015.gadā. Ēku pārbūve un rekonstrukcijas kopējās izmaksas sasniedz ap pieciem miljoniem eiro, daļu no izmaksām – 3 085 516,71 eiro sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Avots: www.sigulda.lv

29
Jūn, 2018
12:00

LIAA telts “Latvijas pievilcība – mīts vai patiesība?” sarunu festivālā LAMPA

2018. gada 29.–30. jūnijā Cēsu pils parkā notiks Sarunu festivāls LAMPA, kura laikā notiks dažādas interesantas diskusijas ar viedokļa līderiem dažādās jomās, tai skaitā uzņēmējiem, kas gatavi dalīties ar savu pieredzi – veiksmes un neveiksmes stāstiem. Viena no spraigu diskusiju vietām solās būt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telts “Latvijas pievilcība – mīts vai patiesība?”, kur uzņēmēji, zinātnieki, mākslinieki, filozofi un valsts pārvaldes darbinieki kopīgi ap savērps viedokļus, divu dienu garumā skaidrojot, kam un vai Latvija ir pievilcīga.

“No aizlaikiem, kad šo zemi apdzīvoja baltu un somu ciltis, cauri vēstures līkločiem, kad mazā teritorija Eiropas ziemeļos Baltijas jūras krastā bija daudzu vareno iekārota, līdz mūsdienām, kur Latvija, līdzīgi mazam, neatlaidīgam strautam sparīgi lauž savu ceļu pasaules kartē, ir kāds spēks, kas saista un tur šajā vietā. Vai tā ir kāda īpaša, mistiska pievilcība, magnētiska enerģija? Kas ir tie resursi, ko līdzīgi bitcoin var ģenerēt, ja reiz te nav ne zelta rūdas, ne dārgakmeņu? Vai tā tikai malduguns jeb patiesi – tur, purva malā, nauda žāvējas? Latvija ir maza. Bet tāpēc šeit viss ir tuvu. Te ir maz iedzīvotāju, bet daudz talantu. Te nav dižu kalnu, bet ir diži prāti. No Latvijas nāk visā pasaulē godāti mūziķi un tikpat godāti kvantu fiziķi. Meistarība un viedums. Izcili prāti. Augstās tehnoloģijas un pasaules līmeņa uzņēmumi. Vai tiešām Latvijā ir vieta mūžīgajai paššaustīšanai un pieticībai? Magnētiskais lauks ir fenomens, ko ap sevi rada jebkurš patstāvīgs, dabīgs vai cilvēka radīts – mākslīgs magnēts, kā arī kustībā esošas lādētas daļiņas. Runāsim kā kļūt lielam savās domās un darbos.”

Pasākuma programma

Kontaktinformācija:
Linda Grīnfelde, nodaļas vadītāja
Klientu apkalpošanas nodaļa
http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/liaa_logo_mazais_kontaktiem_parakstiem.png
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499
E-pasts: linda.grinfelde@liaa.gov.lv

30
Jūn, 2018
00:00

Lauku teritorijā strādājošiem uzņēmējiem iespējams saņemt atbalstu

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātēs “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”, “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” un “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Atbalsta pretendents ir:

 1. lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 2. saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam;

Projektu iesniegšana no 2018.gada 18.jūnija līdz 2018.gada 18.jūlijam.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

1.1.  aktivitātēm “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” ir 11 994 000 EUR  (vienpadsmit miljoni deviņi simti deviņdesmit četri tūkstoši euro).

1.2. aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” ir 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro).

SASNIEDZAMIE MĒRĶI:

 1. rada vismaz vienu jaunu darbavietu (tikai, ja kopējo attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 200 000 euro apmēru);
 2. saglabā esošās darbavietas;
 3. attīsta saimniecisko darbību.

ATBALSTA INTENSITĀTE:

o    50% – no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām par ieguldījumiem energoefektīvās ēkās;

o    40% – no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;

o    35% – no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai (attiecas tikai uz lauksaimniekiem);

o    25% – no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes gadījumā.

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

o    jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;

o    mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā transportlīdzekļa) iegāde, kas obligāti reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā;

o    jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;

o    būvmateriālu iegādes izmaksas;

o    vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumu pieejama:

 • LAD interneta vietnē ŠEIT
 • zvanot tel. +371 26557422 vai rakstot uz e-pastu: info@invex.lv

26
Jūn, 2018
12:00

Jaunieši vēl var paspēt pieteikties iespējai apceļot Eiropu, nemaksājot ne centra par transporta biļetēm

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina ikvienu Latvijas jaunieti, kuram 1. jūlijā būs 18 gadi, izmantot Eiropas Savienības (ES) iniciatīvu DiscoverEU. Tā ļaus aptuveni 15 000 jauniešiem visā Eiropā saņemt ceļošanas pasi un apceļot Eiropu jau šovasar, laika posmā no 9. jūlija līdz 30. septembrim.

Šī Eiropas Savienības iniciatīva piedāvā jauniešiem baudīt pārvietošanās brīvību, labāk izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt Eiropas kultūras bagātību, iegūt jaunus draugus un galu galā – iepazīt arī sevi.

 1. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads. Ceļojums pa Eiropu būs vēl aizraujošāks, jo visā Eiropā tiek rīkoti daudzi pasākumi par godu daudzveidīgajam kultūras mantojumam.

Pamatā ceļošana notiks ar vilcienu. Bet ceļošanas karte ļaus izmantot arī citus transporta līdzekļus, tostarp autobusus un prāmjus. Ar lidmašīnu būs atļauts lidot izņēmuma gadījumos un tad, ja nav pieejami citi transporta līdzekļi. Tas dos iespēju piedalīties iniciatīvā arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos reģionos vai uz salas.

Kas var pieteikties ceļojumam?

 • Jaunieši, kuri 2018. gada 1. jūlijā būs tieši 18 gadu veci (dzimuši laikā no 1999. gada 2. jūlija līdz 2000. gada 1. jūlijam, ieskaitot);
 • Jaunieši, kuri ir vienas no 28 ES dalībvalstu pilsoņi.

Lai pieteiktos, jauniešiem jābūt gataviem uz šādiem nosacījumiem:

 • tiešsaistes pieteikuma veidlapā norādīt personas apliecības vai pases numuru;
 • ceļojumu sākt vienā no 28 ES dalībvalstīm;
 • ceļojuma sākumam jānorit laikā no 2018. gada 9. jūlija līdz 30. septembrim;
 • ceļojuma garums – vismaz viena, bet ne vairāk kā četras valstis ES;
 • jākļūst par DiscoverEU sūtni.

Pieteikumi var būt individuāli vai kolektīvi (personu grupa, kurā ir ne vairāk kā 5 personas). Grupai jāizvēlas savas grupas vadītājs. Grupas vadītājs aizpilda pieteikuma veidlapu, piedalās viktorīnā un atbild uz pēdējo papildu jautājumu. Iesniedzot pieteikumu, grupas vadītājs saņems kodu, kurš pēc tam jānodod tālāk grupas dalībniekiem, lai viņi varētu reģistrēties. Izmantojot grupas vadītāja sniegto kodu, pārējie grupas dalībnieki var reģistrēties tiešsaistē un ievadīt savus personas datus. Visiem grupas dalībniekiem tāpat jābūt tieši 18 gadus veciem.

Kad un kā pieteikties?

Ieinteresētie jaunieši var pieteikties tiešsaistē no 2018. gada 12. jūnija pulksten 12.00 (CET) līdz 26. jūnija pulksten 12.00 (CET). Vispirms būs jāievada personas dati un jāsniedz sīkāka informācija par ceļojumu, kuru jaunietis vēlas īstenot. Tad būs jāatbild uz 5 jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Kultūras mantojuma gadu 2018 un ar ES iniciatīvām jaunatnes jomā. Visbeidzot, būs jāatbild uz pēdējo papildu jautājumu, kas ļaus Eiropas Komisijai sarindot pretendentus gadījumā, ja būs iesniegti vairāk pieteikumi, nekā ir pieejamas ceļošanas kartes. Pēc atlases dalībniekiem ir jādodas ceļā laikā no 2018. gada 9. jūlija līdz 30. septembrim.

Tiešsaistes pieteikšanās DiscoverEU norisināsies http://europa.eu/youth/discovereu_lv.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

27
Jūn, 2018
00:00

Jaunatnes darbinieki aicināti pieteikties bezmaksas apmācībām  kultūru daudzveidību un starstapkultūru dialogu

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” meklē 3 dalībniekus no Latvijas, lai piedalītos EuroMed apmācībās jaunatnes darbiniekiem par dažādību, kultūru daudzveidību un starstapkultūru dialogu  “Others are Us”, kas notiks Igaunijā no 19. līdz 27. augustam. Bez dalībniekiem no Eiropas apmācībās piedalīsies arī partneri no Jordānijas, Libānas, Tunisijas un Marokas.
Apmācības notiek programmas Erasmus+ ietvaros, un visi izdevumi, kas saistīti ar dalību tajā, tiek apmaksāti.

Vairāk informācijas par apmācībām ŠEIT

Pieteikšanās termiņš Latvijas dalībniekiem – līdz trešdienai, 27. jūnijam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu ŠEIT 

Papildus informācija un saziņa, rakstot biedrībai “Gribu palīdzēt bēgļiem” gribupalidzetbegliem@gmail.com

29
Jūn, 2018
12:00

LIAA telts “Latvijas pievilcība – mīts vai patiesība?” sarunu festivālā LAMPA

2018. gada 29.–30. jūnijā Cēsu pils parkā notiks Sarunu festivāls LAMPA, kura laikā notiks dažādas interesantas diskusijas ar viedokļa līderiem dažādās jomās, tai skaitā uzņēmējiem, kas gatavi dalīties ar savu pieredzi – veiksmes un neveiksmes stāstiem. Viena no spraigu diskusiju vietām solās būt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telts “Latvijas pievilcība – mīts vai patiesība?”, kur uzņēmēji, zinātnieki, mākslinieki, filozofi un valsts pārvaldes darbinieki kopīgi ap savērps viedokļus, divu dienu garumā skaidrojot, kam un vai Latvija ir pievilcīga.

“No aizlaikiem, kad šo zemi apdzīvoja baltu un somu ciltis, cauri vēstures līkločiem, kad mazā teritorija Eiropas ziemeļos Baltijas jūras krastā bija daudzu vareno iekārota, līdz mūsdienām, kur Latvija, līdzīgi mazam, neatlaidīgam strautam sparīgi lauž savu ceļu pasaules kartē, ir kāds spēks, kas saista un tur šajā vietā. Vai tā ir kāda īpaša, mistiska pievilcība, magnētiska enerģija? Kas ir tie resursi, ko līdzīgi bitcoin var ģenerēt, ja reiz te nav ne zelta rūdas, ne dārgakmeņu? Vai tā tikai malduguns jeb patiesi – tur, purva malā, nauda žāvējas? Latvija ir maza. Bet tāpēc šeit viss ir tuvu. Te ir maz iedzīvotāju, bet daudz talantu. Te nav dižu kalnu, bet ir diži prāti. No Latvijas nāk visā pasaulē godāti mūziķi un tikpat godāti kvantu fiziķi. Meistarība un viedums. Izcili prāti. Augstās tehnoloģijas un pasaules līmeņa uzņēmumi. Vai tiešām Latvijā ir vieta mūžīgajai paššaustīšanai un pieticībai? Magnētiskais lauks ir fenomens, ko ap sevi rada jebkurš patstāvīgs, dabīgs vai cilvēka radīts – mākslīgs magnēts, kā arī kustībā esošas lādētas daļiņas. Runāsim kā kļūt lielam savās domās un darbos.”

Pasākuma programma

Kontaktinformācija:
Linda Grīnfelde, nodaļas vadītāja
Klientu apkalpošanas nodaļa
http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/liaa_logo_mazais_kontaktiem_parakstiem.png
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499
E-pasts: linda.grinfelde@liaa.gov.lv

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!