Svētdiena, 2018. gada 18. februāris
Teksta izmērs:

SAISTOŠIE DOKUMENTI KULTŪRAS NOZARĒ

NACIONĀLIE KULTŪRPOLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

REĢIONĀLIE PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Līdz šim atsevišķi reģionāla līmeņa kultūrpolitikas plānošanas dokumenti Rīgas plānošanas reģionā nav izstrādāti, taču par kultūras attīstību ietvertas sadaļas esošajos plānošanas dokumentos. Informācija pieejama, izmantojot saiti uz Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentu datu bāzi. Drīzumā plānots atjaunot darbu pie plānošanas dokumentu aktualizācijas, t.sk., sadaļas par kultūras attīstību detalizēšanas un pilnveides.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM