Pirmdiena, 2018. gada 19. februāris
Teksta izmērs:

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 (Kopsavilkums LAT)

RPR Sustainable Development Strategy 2014-2030 (Summary ENG)

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030

RPR Attīstības programma 2014-2020

Situācijas apraksts un pētījumi:

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

Pētījums “Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas”

Lēmumi un izstrādes process:

RPR Attīstības padomes lēmumi

Informācija par izstrādes procesu un pasākumiem

Plānošanas dokumentu izstrādes pārskats

 

TELPISKAIS PLĀNOJUMS

Rīgas plānošanas reģiona telpiskais plānojums 2005-2025

 

TEMATISKIE PLĀNI

Cilvēku drošības un glābšanas plāns Baltijas jūras piekrastei Rīgas plānošanas reģionā

Rīgas plānošanas reģiona siltumapgādes attīstības rīcības programma (tematiskais plāns)

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM