Svētdiena, 2018. gada 18. februāris
Teksta izmērs:

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Šajā sadaļā apkopota informācija par reģiona un tajā ietilpstošo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Mūsu mērķis ir iepazīstināt ar attīstības dokumentiem iedzīvotājus, valsts iestādes un citus interesentus. Dokumenti apkopoti divos līmeņos – reģiona un pašvaldību plānošanas dokumenti, atsevišķi izdalot ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas plānojumus.

Paredzēts, ka informācija tiek atjaunota līdz ar jaunu dokumentu apstiprināšanu, bet ne retāk kā reizi 3 mēnešos. Pašvaldību plānošanas dokumentu elektroniskās bibliotēkas mērķis ir sniegt kopēju priekšstatu par pašvaldību plānošanas dokumentiem un to izstrādes statusu. Bez tam, pašvaldībās tiek izstrādāti lokālplānojumi un detālplānojumi, kas detalizēti parāda atsevišķu plānoto teritoriju izmantošanu. Lai iegūtu precīzu informāciju par attīstības un plānošanas jautājumiem, iesakām vērsties pašvaldībā.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM