Piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis
Teksta izmērs:

METODOLOĢISKAIS MATERIĀLS

„Attīstības plānošana pašvaldībās. Metodoloģiskais materiāls Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei”

 

Lejupielādēt

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM