Piektdiena, 2018. gada 14. decembris
Teksta izmērs:

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Atbilstoši Reģionālās attīstības likumā noteiktajām funkcijām, Rīgas plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu un uzraudzību. Rīgas plānošanas reģiona prioritārās darbības attīstības plānošanas ietvaros:

  • reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, ieviešana un uzraudzība
  • piedalīšanās valsts līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē un atzinumu sniegšanā par valsts normatīvo dokumentu projektiem
  • reģiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu to atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšana
  • plānošanas nosacījumu un atzinumu sagatavošana reģiona vietējām pašvaldībām par teritorijas plānojumiem un projektiem
  • attīstības plānošanas dokumentu datu bāzes uzturēšana
  • projektu izstrāde un ieviešana
  • sadarbības koordinācija ar pašvaldībām plānošanas un projektu izstrādes un ieviešanas jomā
  • informatīvu pasākumu rīkošana pašvaldībām telpiskās plānošanas un projektu izstrādes jomā
  • tematisko pētījumu izstrāde telpiskās plānošanas jomā
  • sadarbības tīkla veidošana starp reģiona pašvaldību plānošanas un attīstības speciālistiem

Informācija par Rīgas plānošanas reģiona aktivitātēm attīstības plānošanas jomā pieejama sadaļās Plānošanas dokumenti , Metodoloģiskais materiālsEkonomiskais profils  un Uzraudzība.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!