Saturday, 2018. gada 17. novembris
Teksta izmērs:

Apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam

02 Nov, 2018

Sociālo pakalpojumu attīstības padome šonedēļ apstiprināja Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020. gadam, ko izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”. Plāns ir nepieciešams, lai deinstitucionalizācijas projektā iesaistītās pašvaldības varētu pēc tā pieņemšanas ar ERAF atbalstu īstenot infrastruktūras projektus, uzlabojot dzīves kvalitāti gan bērniem invalīdiem, gan arī personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Plānu lūdzu skatieties šeit.

Jāmin, ka “SUSTENTO” apvieno 48 dažādas ar invaliditāti saistītas organizācijas, aizstāvot nacionālā un starptautiskā līmenī vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti intereses.

“SUSTENTO” izstrādātais plāns lielā mērā ir balstīts uz deinstitucionalizācijas projekta pirmā posma rezultātiem, kad tika veikta sociālajos dienestos pieteikušos iedzīvotāju ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuāla izvērtēšana. Kopumā reģionā tika izstrādāti 490 individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs),  398 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā arī 641 personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Šis bija svarīgs posms, jo, balstoties uz tā rezultātiem, pašvaldības lēma par konkrētu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu savā teritorijā, tādā veidā sekmējot daudz lielāku šo personu patstāvīgumu un sekmīgāku iedzīvošanos sabiedrībā kopumā.

Rīgas plānošanas reģions īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.

© Rīgas plānošanas reģions. 2018 / Izstrādātājs GRANDEM
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!